Đề thi học kì 1 hóa 8 năm học 2020 - 2021 Đề 5

Đề kiểm tra hóa 8 học kì 1 năm 2020 có đáp án

Đề thi học kì 1 hóa 8 năm học 2020 - 2021 Đề 5 được VnDoc biên soạn có đáp án hướng dẫn giải chi tiết giúp các bạn học sinh trong quá trình là đề có kết quả đối chiếu. Nội dung đề kiểm tra học kì 1 hóa 8 gồm 2 phần: Phần 1 câu hỏ trắc nghiệm khách quan, phần 2 tự luận. Đề thi đảm bảo phân hóa được đúng năng lực của các bạn học sinh. 

ĐỀ THI HÓA LỚP 8 HỌC KÌ 1 NĂM 2020

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Mã đề số 5

Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất (0,3đ)

Câu 1. Trong các khí sau, số khí nhẹ hơn không khí là: CO2, H2O, N2, H2, SO2

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

Câu 2. Số mol nguyên tử C trong 44 g CO2

A. 2 mol B. 1 mol C. 0,5 mol D. 1,5 mol

Câu 3. Trong nguyên tử hạt nào mang điện tích dương

A. Electron B. Nơtron C. Proton D. Electron và Proton

Câu 4. Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm các đơn chất.

A. Nước cất (H2O), gang (hỗn hợp gồm Fe, C,...)

B. Muối ăn (NaCl), đường gluco zơ (C6H12O6)

C Khí Cl2, khí ni tơ (N2)

D. Rượu etylic (C2H5OH), không khí

Câu 5. Hòa tan 15,3 gam bari oxit vào nước thu được 17,1 gam Bari hidroxit. Khối lượng nước đã tham gia phản ứng là:

A. 1,8 gam B. 3,6 gam C. 0,9 gam D. 2,4 gam

Câu 6. Sục khí cacbonic vào dung dịch natri hidroxit thu được dung dịch natri cacbonat và nước. Phương trình của phản ứng hóa học trên là:

A. 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

B. NaOH + CO2 → Na2CO2 + H2O

C. NaOH + CO2 → NaCO3 + H2O

D. NaOH + CO2 → NaCO2 + H2O

Câu 7. Biết hidroxit có hóa trị I, công thức hòa học nào đây là sai

A. NaOH B. CuOH C. KOH D. Fe(OH)3

Câu 8. Cho công thức hoá học của sắt (III) oxit là Fe2O3, hiđro clorua là HCl

CTHH đúng của sắt (III) clorua là:

A. FeCl2. B. FeCl. C. FeCl3. D. Fe2Cl.

Câu 9. Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng hóa học?

A. Đốt cháy đường

B. Thở hơi thở vào dung dịch nước vôi trong thấy có xuất hiện vẩn đục

C. Đốt cháy cồn tạo thành khí cacbonic và hơi nước

D. Mở chai nước ngọt thấy bọt khí thoát ra ngoài

Câu 10. Thành phần phần trăm khối lượng Magie có trong hợp chất MgSOlà:

A. 20% B. 21,95% C. 33,33% D. 25%

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. Thiết lập phương trình hóa học của các phản ứng sau.

a) Al2O3 + HNO3 → Al(NO3)3 + H2O

b) NaOH + Fe(NO3)3→ Fe(OH)3 + NaNO3

c) CO + Fe2O3 → Fe + CO2

d) MgO + HCl → MgCl2 + H2O

Câu 2.

a) Tính số mol của những lượng chất sau:  

- 11,76 gam H3PO4; 16 gam Fe2O3,

- 2,24 lít khí C2H4 (Các thể tích đo ở đktc)

b) Tính khối lượng (gam) của các lượng chất sau:

- 6,72 lít khí SO2; 1,344 lít khí Cl2. Các thể tích khí được đo ở đktc;  

0,32 mol Na2O; 1,44 mol CaCO3

Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 4,65 gam Photpho trong không khí thu được hợp chất điphotpho pentaoxit P2O5.

a) Viết phương trình hóa học phản ứng.

b) Tính thể tích không khí cần dùng cho phản ứng trên, biết rằng khí oxi chiếm 20% về thành phần không khí.

Câu 4.  Một hợp chất khí có thành phần % theo khối lượng là 82,35%N và 17,65% H. Xác định công thức hóa học của chất đó. Biết tỉ khối của hợp chất khí với hidro bằng 8,5.

.................Hết..............

Đáp án Đề thi học kì 1 hóa 8 năm học 2020 - 2021 Đề 5

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan

1C 2B 3C 4C 5A
6A 7B 8C 9D 10A

Phần 2: Tự luận

Câu 1. 

a) Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3 + 3H2O

b) 3NaOH + Fe(NO3)3→ Fe(OH)3 + 3NaNO3

c) 3CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO2

d) MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

Câu 2. 

Tính số mol của những lượng chất sau:

nH3PO4 = mH3PO4/MH3PO4 = 11,76/98 = 0,12 mol 

nFe2O3 = 16/160 = 0,1 mol

b) Tính khối lượng (gam) của các lượng chất sau:

mSO2 = 6,72/22,4 = 0,3 mol => mSO2 = 0,3.64 = 19,2 gam

mCaCO3 =1,44.100 = 144 g

Câu 3.

Phương trình hóa học phản ứng

4P + 5O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2P2O5

Tính số mol của photpho:

{n_P} = \frac{{{m_P}}}{{{M_P}}} = \frac{{4,65}}{{31}} = 0,15(mol)

Xét phản ứng: 4P + 5O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow}2P2O5

Theo PTHH:  4mol 5mol

Theo đề bài: 0,15 mol → \frac{{0,15.5}}{4} = 0,1875(mol)

Từ phương trình hóa học ta có: nO2 = 0,1875 mol

Thể tích khí oxi bằng: VO2 = nO2.22,4 = 0,1875.22,4 = 4,2 lít

Ta có oxi chiếm 20% thể tích không khí => Vkk = 5.VO2 = 5. 4,2 = 21 lít

Câu 4. Khối lượng mol của hợp chất khí bằng: M = d,MH2 = 8.5,2 = 17 (gam/mol)

\begin{array}{l} {m_N} = \frac{{17.82,35}}{{100}} = 14gam\\ {m_H} = \frac{{17.17,56}}{{100}} = 3 gam \end{array}

Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất:

\begin{array}{l} {n_N} = \frac{{{m_N}}}{{{M_N}}} = \frac{{14}}{{14}} = {1^{}}mol\\ {n_H} = \frac{{{m_H}}}{{{M_H}}} = \frac{3}{1} = {3^{^{}}}mol \end{array}

Trong 1 phân tử hợp chất khí trên có: 1mol nguyên tử N và 3 mol nguyên tử H.

Công thức hóa học của hợp chất trên là NH3

...............................

VnDoc giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 hóa 8 năm học 2020 - 2021 Đề 5 được VnDoc biên soạn. Nội dung đề thi đảm bảo bám sát nội dung chương trình học. Đề thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm khách quan tương ứng 0,3 điểm 1 câu. Tự luận gồm 4 câu hỏi bài tập vận dụng tính toán. Với đề thi học kì 1 hóa 8 này các bạn học sinh phải đảm bảo nắm chắc kiến thức cũng như vận dụng làm các dạng bài tập thông hiểu, vận dụng cao. 

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 2.591
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm