Đề thi học kì 1 hóa 8 năm học 2020 - 2021 Đề 2

Đề thi hóa 8 học kì 1 năm học 2020 có đáp án

Đề thi học kì 1 hóa 8 năm học 2020 - 2021 Đề 2 có đáp án hướng dẫn giải chi tiết là đề kiểm tra hóa 8 học kì 1 được VnDoc biên soạn. Giúp các bạn học sinh có thêm tài luyện ôn thi học kì 1. Nội dung đề thi đảm bảo các mức độ, đánh giá đúng năng học. Mời các bạn tham khảo. 

ĐỀ KIỂM TRA HÓA 8 HỌC KÌ 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 2

Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất (0,3đ)

Câu 1. Cho các chất sau đâu là đơn chất hợp chất, phân tử: O2, H2, P2O5, O3, CH4, CH3COOH, Ca, Cl2. Số chất là đơn chất là

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 2. Một hỗn hợp gồm bột sắt và bột lưu huỳnh. Có thể dùng dụng cụ nào sau đây để tách riêng bột sắt với bột lưu huỳnh

A. Đũa thủy tinh B. Ống nghiệm C. Nam châm D. Phễu

Câu 3. Hợp chất Alx(SO3)3 có phân tử khối là 342 đvC. Giá trị của x là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 4. Cho hợp chất của X là XO và Y là Na2Y. Công thức của XY là

A. XY B. X2Y C. X3Y D. Tất cả đáp án.

Câu 5. Dấu hiệu của phản ứng hóa học

A. Thay đổi màu sắc

B. Tạo chất bay hơi

C. Tạo chất kết tủa

D. Tất cả đáp án

Câu 6. Phương trình đúng là

A. P + O2 → P2O3

B. Na + H2SO4 → Na2SO4 + H2

C. Zn + 2HCl → H2 + ZnCl2

D. Mg + O2 → MgO

Câu 7. Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng hóa học?

A. Đốt cháy đường

B. Thở hơi thở vào dung dịch nước vôi trong thấy có xuất hiện vẩn đục

C. Đốt cháy cồn tạo thành khí cacbonic và hơi nước

D. Mực hòa tan vào nước

Câu 8. Trong các khí sau, số khí nhẹ hơn không khí là: CO2, H2O, N2, H2, SO2

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

Câu 9. Nguyên tử có khả năng liên kết với nhau nhờ

A. Electron B. Proton C. Nơtron D. Tất cả đều đúng

Câu 10. Tính %mK có trong phân tử K2CO3

A. 56, 502% B. 56,52% C. 56,3% D. 56,56%

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Chọn hệ số thích hợp để cân bằng các phản ứng sau:

a) MgCl2 + KOH → Mg(OH)2 + KCl

b) Cu(OH)2 + HCl → CuCl2 + H2O

c) Fe2O3 + 2H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2O

d) NO2 + O2 + H2O → HNO3

Câu 2. (2 điểm) Hãy cho biết 33,6 lít khí oxi (đktc)

a) Có bao nhiêu mol oxi?

b) Có bao nhiêu phân tử khí oxi?

c) Có khối lượng bao nhiêu gam?

d) Cần phải lấy bao nhiêu gam khí N2 để có số phân tử gấp 4 lần số phân tử có trong 3.2 g khí oxi.

Câu 3. (2 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 13 gam Zn trong oxi thu được ZnO.

a) Lập phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng ZnO thu được?

c) Tính khối lượng oxi đã dùng?

Câu 4. (1 điểm) Một hợp chất khí có thành phần % theo khối lượng là 82,35% N và 17,65% H. Xác định công thức hóa học của chất đó. Biết tỉ khối của hợp chất khí với hidro bằng 8,5.

(H = 1; O = 16, Fe = 56, S = 32, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, N = 14, C = 12, Ca = 40)

.....................HẾT..................

Đáp án Đề thi học kì 1 hóa 8 năm học 2020 - 2021 Đề 2

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan

1C 2C 3B 4A 5D
6C 7D 8D 9A 10B

Phần 2. Tự luận

Câu 1. 

a) MgCl2 + 2KOH → Mg(OH)2 + 2KCl

b) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

c) Fe2O3 + 2H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2O

d) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

Câu 2. 

a) nO2 = 33,6/1,5 = 3 mol 

b) Số phân tử oxi bằng: 1,5.6,023.1023 = 9,0345.1023 phân tử

c) mO2 = nO2.MO2 = 1,5.32 = 48 gam

d) Số mol oxi có trong 1,6 gam: nO2 = 1,6/32 = 0,05 mol 

=> nN2 = 3.0,05 = 0,15 mol 

=> mN2 = 0,15.28 = 4,2 gam

Câu 3. 

a) PTHH: 2Zn + O2 → 2ZnO

b) Số mol Zn là: nZn = 13/65 = 0,2mol

PTHH:   2Zn + O2 → 2ZnO

Tỉ lệ PT: 2mol 1mol 2mol

      0,2mol ? mol ? mol

Số mol ZnO tạo thành là: nZnO = (0,2.2)/2= 0,2mol

=> Khối lượng ZnO là: mZnO = 0,2 . 81 = 16,2 gam

c) Số mol khí O2 đã dùng là: nO2= (0,2.1)/2 = 0,1mol

=> Khối lượng O2 là: mO2 = n.M = 0,1.32 = 3,2gam

Câu 4.

Khối lượng mol của hợp chất khí bằng: M = d.MH2 = 8,5.2 = 17 (gam/mol)

{m_N} = \frac{{17.82,35}}{{100}} = 14gam; {m_H} = \frac{{17.17,56}}{{100}} = 3 gam

Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất:

{n_N} = \frac{{{m_N}}}{{{M_N}}} = \frac{{14}}{{14}} = {1^{}}mol; {n_H} = \frac{{{m_H}}}{{{M_H}}} = \frac{3}{1} = {3^{^{}}}mol

Trong 1 phân tử hợp chất khí trên có: 1mol nguyên tử N và 3 mol nguyên tử H.

Công thức hóa học của hợp chất trên là NH3

..........................................

VnDoc giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 hóa 8 năm học 2020 - 2021 Đề 2 được VnDoc biên soạn. Nội dung đề thi đảm bảo bám sát nội dung chương trình học. Đề thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm khách quan tương ứng 0,3 điểm 1 câu. Tự luận gồm 3 câu hỏi bài tập vận dụng tính toán. Với đề thi học kì 1 hóa 8 này các bạn học sinh phải đảm bảo nắm chắc kiến thức cũng như vận dụng làm các dạng bài tập thông hiểu, vận dụng cao. 

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 2.546
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 8 - Giải Hoá 8 Xem thêm