Đề thi học kì 1 hóa 8 năm học 2020 - 2021 Đề 3

Đề kiểm tra hóa 8 học kì 1 năm 2020 

Đề thi học kì 1 hóa 8 năm học 2020 - 2021 Đề 3 có đáp án hướng dẫn giải chi tiết được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn là đề kiểm tra học kì 1 hóa 8. Nội dung cấu trúc đề thi gồm 2 phần 10 câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Và 3 câu hỏi tự luận. Hy vọng với đề thi học kì háo 8 này giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu tham khảo ôn luyện chuẩn bị tốt cho kì thi tới. Mời các bạn tham khảo. 

ĐỀ THI HÓA LỚP 8 HỌC KÌ 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Mã đề số 3

Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất (0,3đ)

Câu 1. Nguyên tử được cấu tạo từ các loại hạt cơ bản nào

A. Nơtron và electron B. Proton và nơtron
C. Electron, nơtron và proton D. Electron và proton

Câu 2. Cặp chất nào sau đây có cùng phân tử khối

A. N2 và CO2 B. SO2 và C4H10
C. NO và C2H6 D. CO và N2O

Câu 3. Cho hóa trị của S là IV, chọn CTHH đúng trong các CTHH sau:

A. SO2. B. S2O3. C. S2O2. D. SO3.

Câu 4. Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau: KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2. Hệ số cân bằng cho phản ứng trên là

A. 1; 1; 1; 1 B. 2; 1; 1; 1
C. 1; 1; 1; 2 D. 1; 1; 2; 1

Câu 5. Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng khi nói về định luật bảo toàn khối lượng?

A. Tổng các sản phẩm bằng tổng các chất tham gia.

B. Trong một phản ứng, tổng số phân tử chất tham gia bằng tổng số phân tử chất tạo thành.

C. Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.

D. Trong phản ứng hóa học tổng sản phẩm bằng tổng chất tham gia.

Câu 6. Tính phần trăm khối lượng của oxi có trong phân tử KClO3

A. 60, 82% B. 39,18 % C. 39,20% D. 13,06%

Câu 7. Khí SO2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao lần

A. Nặng hơn không khí 2,2 lần

B. Nhẹ hơn không khí 3 lần

C. Nặng hơn không khí 2,4 lần

D. Nhẹ hơn không khí 2 lần

Câu 8. Xác định hóa trị của C trong các hợp chất sau: CO, CH4, CO2

A. II, IV, IV B. II, III, V
C. III, V, IV D. I, II, III

Câu 9. Hòa tan magie oxit vào dung dịch axit sunfuric được magie sunfat và nước. Phương trình hóa học của phản ứng trên. 

A. Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

B. MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2

C. MgO + H2SO4 → Mg(SO4)2 + H2

D. MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2

Câu 9. Cho dãy chất hóa học sau: O2, N2, SO2, K, NaOH, HCl, Cl2, KMnO4, CO2. Số chất thuộc đơn chất là

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 10. Muốn thu khí NO vào bình ta phải

A. Đặt đứng bình

B. Đặt úp bình

C. Cách nào cũng được

D. Lúc đầu để đứng bình rồi chuyển sang để ngang bình

Phần 2. Tự luận 

Câu 1. Thiết lập phương trình hóa học của các phản ứng sau: 

a) Al2O3 + HNO3 → Al(NO3)3 + H2

b) Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + NaOH 

c) Fe3O4 + CO → Fe + CO2

Câu 2. Khi nung nóng quặng đồng malachite, chất này bị phân hủy thành đồng II oxit CuO, hơi nước và khí cacbonic.

a) Tính khối lượng của khí cacbonic sinh ra nếu khối lượng malachite mang nung là 2,22g, thu được 1,60 g đồng II oxit và 0,18 g nước.

b) Nếu lấy 1,6 g đồng II oxit cho tác dụng hết với axit HCl thu được bao nhiêu gam muối đồng clorua.

Câu 3. Cho 6,5 gam kẽm tác dụng với 36,5 g dung dịch HCl, kết thúc phản ứng thu được m gam muối clorua tương ứng, và có khí thoát ra.

a) Viết phương trình phản ứng hóa học

b) Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng.

c) Tính thể tích khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn.

(H = 1; O = 16, Fe = 56, S = 32, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, N = 14, C = 12, Ca = 40)

.....................HẾT..................

Đáp án Đề thi học kì 1 hóa 8 năm học 2020 - 2021 Đề 3

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan

1C 2C 3A 4B 5C
6B 7A 8B 9D 10A

Phần 2: Tự luận

Câu 1.

a) Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3 + 3H2O

b) Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH

c) Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2

Câu 2. 

a) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: 

m quặng = m đồng (II) oxit + m hơi nước + m khí cacbonic

m quặng = 2,22 +1,60 + 0,18 = 4 gam 

b) nCuO = 1,6/80 = 0,02 mol 

               CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Theo phương trình: 1 mol    →   1 mol 

Theo đầu bài :    0,02 mol   → 0,02 mol 

nCuCl2 = 0,02 mol => mCuCl2 = 0,02 . 135 = 2,7 gam

Câu 3. 

nZn = 6,5/65 = 0,1 mol; nHCl = 3,36/36,5 = 0,1 mol

                 Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Theo phương trình: 1 mol 2 mol   1 mol  1 mol 

Theo đầu bài :    0,1 mol 0,1 mol  0,05 mol

Xét tỉ lệ: 0,1/1 > 0,1/2 → Zn dư, Khối lượng các chất tính theo lượng HCl

b) Khối lượng muối bằng: mZnCl2 = 0,05.136 = 6,8 gam 

c) Số mol của H2 bằng: nH2 = 1/2nHCl = 0,05 mol 

VH2 = 0,05.22,4 = 1,12 lít

.....................

VnDoc giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 hóa 8 năm học 2020 - 2021 Đề 3 được VnDoc biên soạn. Nội dung đề thi đảm bảo bám sát nội dung chương trình học. Đề thi gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm khách quan tương ứng 0,25 điểm 1 câu. Tự luận gồm 4 câu hỏi bài tập vận dụng tính toán. Với đề thi học kì 1 hóa 8 này các bạn học sinh phải đảm bảo nắm chắc kiến thức cũng như vận dụng làm các dạng bài tập thông hiểu, vận dụng cao. 

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
8 3.369
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 8 - Giải Hoá 8 Xem thêm