Tiếng Anh 8 unit 4 Project

Giải Project Unit 4 tiếng Anh lớp 8 Our customs and traditions bao gồm đáp án các phần bài tập trong SGK tiếng Anh 8 mới giúp các em học sinh lớp 8 chuẩn bị bài tập hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- Give presentation about a Vietnamese customs and traditions.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the topic “Our customs and traditions”.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Project

Customs and traditions: How they have changed

1. Work in groups of three or four. Decide on a Vietnamese custom or tradition you want to research.

2. Individually, interview an old person (your grandmother or your neighbor) about this custom or tradition.

3. Then interview a younger person (your mother or your teacher) to see if this custom or tradition has changed today.

4. Back in your group, compare and combine your research results. Then together plan your presentation. Decide which of you will lead each part of the presentation.

5. Give your presentation to the rest of the class.

Hướng dẫn dịch

Phong tục và truyền thống: Chúng đã thay đổi như thế nào

1. Làm theo nhóm 3 hoặc 4 bạn. Chọn một phong tục hoặc truyền thống em muốn tìm hiểu.

2. Từng cá nhân phỏng vấn người lớn tuổi (bà hoặc bác hàng xóm) về phong tục hoặc truyền thống này.

3. Sau đó phỏng vấn một người trẻ hơn ( mẹ hoặc cô giáo) để xem phong tục hay truyền thống này có thay đổi hay không.

4. Trở lại nhóm, so sánh và kết hợp kết quả tìm hiểu của em. Sau đó cùng nhau lập kế hoạch cho bài thuyết trình. Quyết định xem ai sẽ thuyết trình mỗi phần.

5. Đưa ra bài thuyết trình cho lớp.

Gợi ý 1

Vietnam is known as a multi-cultural country because there are 54 different ethnic groups in Vietnam. It's also the reason that there are variety customs and traditions in Vietnam. We are the Kinh and at the past we followed some good customs and traditions and one of them is visiting pagoda at the New year' Eve. This custom has not changed much and let's me show you about the little change. 

At the past, people choose the good day to go to pagoda. Or they only visit the pagoda on the first day or the fifteenth day of month due to Lunar calendar. They go to visit and make a wish for themselves and their family and relatives. They hope they will have a good health and lucky life. They also picked some leaves and burgeons on the trees in the pagoda with a hope that they would bring luck back home.

However, they are now doing that in the new year's eve and all of the day at Tet. Furthermore, they also go to the pagoda in every day during the month. And they don't bring any leaves or burgeons on the tree back home. This action mean to destroy the environment.

Hướng dẫn dịch

Việt Nam được biết đến là một quốc gia đa văn hóa vì có 54 dân tộc anh em khác nhau. Đó cũng là lý do mà ở Việt Nam có nhiều phong tục tập quán khác nhau. Chúng tôi là người Kinh, trước đây chúng tôi tuân theo một số phong tục tập quán tốt đẹp và một trong số đó là đi thăm chùa vào đêm giao thừa. Phong tục này không thay đổi nhiều và hãy để tôi chỉ cho bạn về sự thay đổi nhỏ đó.

Ngày xưa, người ta chọn ngày lành tháng tốt để đi lễ chùa. Hoặc họ chỉ viếng chùa vào ngày mồng một hoặc ngày mười năm hàng tháng theo Âm lịch. Họ đi thăm chùa, cầu chúc cho bản thân và gia đình, người thân. Họ hy vọng họ sẽ có một sức khỏe tốt và cuộc sống may mắn. Họ cũng hái một số lá và cành lộc non trên cây trong chùa với hy vọng sẽ mang may mắn về nhà.

Tuy nhiên, bây giờ họ không chỉ làm điều đó vào thời khắc giao thừa mà còn tất cả các ngày trong suốt kì nghỉ Tết. Ngoài ra, họ cũng đi lễ chùa vào tất cả các ngày trong tháng. Và họ không mang bất kỳ chiếc lá hay cành nào trên cây về nhà. Hành động này có nghĩa là phá hủy môi trường.

Gợi ý 2

Traditional Vietnamese customs and traditions have been formed time to time for thousands of years. This creates a long-lasting culture. Despite of the domination of Chinese and other powers, Vietnamese people still remains their unique cultural identity. 

Worshipping ancestor plays an important role in the religious spiritual life of Vietnamese, especially in the countryside. Vietnamese believe that the soul of a dead person, even if dead for many generations, still rests along with their descendants on earth. The dead and living persons still have spiritual communion; in everyday life, people must not forget that what they enjoy and how they feel is the same for their dead relatives.

In each family, there is an ancestor altar situated at the most respectful position. In special occasions, here is the place where family members worship to pray for best wishes. Traditionally, ancestor altar is located in the biggest room of a house with the display of specialized offerings. During the last days before Tet, all family members visit their ancestors’ graves; they clean and decorate the graves, in the same manner that the livings clean and decorate their houses to welcome the New Year.

From generation to generation, ancestor worshipping customs have been religiously preserved. There are some small variations between those customs among the many Vietnamese ethnic groups, but the common theme of fidelity and gratitude towards the ancestors.

GG dịch

Phong tục tập quán truyền thống của Việt Nam được hình thành từ hàng nghìn năm nay. Điều này tạo nên một nền văn hóa lâu đời. Bất chấp sự đô hộ của người Hoa và các thế lực khác, người Việt Nam vẫn giữ được bản sắc văn hóa độc đáo của mình.

Thờ cúng tổ tiên có vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh tín ngưỡng của người Việt Nam, đặc biệt là ở nông thôn. Người Việt tin rằng linh hồn của một người đã chết dù đã chết qua nhiều thế hệ vẫn ở lại cùng con cháu trên trái đất. Người chết và người sống vẫn có sự hiệp thông tâm linh; Trong cuộc sống hàng ngày, mọi người không được quên rằng những gì họ được hưởng và cảm giác của họ là như nhau đối với người thân đã khuất của họ.

Trong mỗi gia đình đều có bàn thờ tổ tiên được đặt ở vị trí tôn nghiêm nhất. Trong những dịp đặc biệt, đây là nơi để các thành viên trong gia đình thờ cúng để cầu mong những điều tốt đẹp nhất. Theo truyền thống, bàn thờ tổ tiên được đặt ở gian phòng lớn nhất của ngôi nhà, nơi bày các lễ vật chuyên dụng. Trong những ngày cuối cùng trước Tết, mọi thành viên trong gia đình đều đi thăm mộ tổ tiên; họ dọn dẹp và trang hoàng mồ mả, giống như cách người sống dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa để đón năm mới.

Từ thế hệ này sang thế hệ khác, phong tục thờ cúng tổ tiên vẫn được lưu giữ một cách tôn giáo. Có một số khác biệt nhỏ giữa những phong tục đó giữa nhiều dân tộc Việt Nam, nhưng chủ đề chung là lòng chung thủy và lòng biết ơn đối với tổ tiên.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 8 Unit 4 Our customs and traditions Project. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Soạn SGK tiếng Anh 8 mới Unit 4 Project nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 8 chương trình mới theo từng Unit hướng dẫn giải bài tập 1 - 5 SGK trang 47 tiếng Anh lớp 8 mới giúp các em chuẩn bị bài tập ở nhà hiệu quả.

>> Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 8 Unit 4 Our customs and traditions đầy đủ nhất

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 2.233
Sắp xếp theo

Tiếng Anh lớp 8

Xem thêm