Tiếng Anh 8 Unit 8: Communication

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 8 mới theo từng Unit, tài liệu Soạn Anh 8 Unit 8 English Speaking Countries Communication trang 21 SGK tiếng Anh lớp 8 mới dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu tiếng Anh hướng dẫn giải các phần bài tập xuất hiện trong bài giúp các em học sinh lớp 8 ôn tập hiệu quả.

Soạn Anh lớp 8 Communication Unit 8: English Speaking Countries

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, Ss will be able to:

– Know some more information about countries in the world

– Introduce a country

2. Objectives:

- Topic: English Speaking Countries

- Vocabulary: Territory, North Pole, Arctic Circle

- Skills: speaking, listening

II. Nội dung soạn Communication Unit 8 English Speaking Countries lớp 8

1. Do the quiz and choose the correct answers. (Làm câu đố và chọn ra câu trả lời chính xác.)

Đáp án:

1. C 2. A 3. C 4. B 5. B
6. B 7. C 8. A 9. A 10. A

Hướng dẫn dịch:

1. ............ đều được bao quanh bởi biển.

A. Vương quốc Anh và Mĩ

B. Canada và New Zealand

C. Úc và New Zealand

D. Mỹ và Úc

2. Trong số các quốc gia này, ............. là quốc gia trẻ nhất.

A. Úc

B. Canada

C. Mĩ

D. Vương quốc Anh

3. Thủ đô của New Zealand là .................... .

A. Canada

B. Thủ đô Washington

C. Wellington

D. Ottawa

4. .............. đa dạng nhất về địa lí và khí hậu.

A. Canada

B. Mĩ

C. Vương quốc Anh

D. New Zealand

5. Thác Niagara là thác nước biểu trượng ở ............

A. Wales

B. Canada

C. Anh

D. Úc

6. ............... gần Bắc Cực nhất.

A. Mĩ

B. Canada

C. New Zealand

D. Úc

7. Hình nào bên dưới minh họa cách mà người Maori ở New Zealand chào nhau?

A. chạm ngón chân

B. chạm trán

C. chạm mũi

D. chạm tay

8. Váy là trang phục truyền thống cho ...............

A. đàn ông Scotland

B. người Maori ở New Zealand

C. người Mĩ

D. người bản địa ở Châu Úc

9. Động vật này, ............ là biểu tượng của nước Úc.

A. chuột túi

B. gấu túi

C. thỏ

D. đà điểu

10. ................ nằm ở London.

A. Quảng trường Trafalgar

B. Quảng trường Thời đại

C. Tháp Sky

D. Khối đá Ayers

2. Write the names of the countries next to their facts. (Viết tên của những nước cạnh thông tin của chúng)

Information (Thông tin)

Country (Quốc gia)

1. It is made up of 50 states. (Nó có 50 bang.)

The USA (Mỹ)

2. It has the smallest population (Nó có dân số ít nhất.)

New Zealand

3. It has the most famous football cluns in the world. (Nó có những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới.)

The United Kingdom (Vương quốc Anh)

4. It has part of its territory inside the Arctic Circle. (Nó có những phần lãnh thổ bên trong vòng Bắc Cưc)

Canada

5. It is both a country and a continent. (Nó vừa là môt nước vừa là môt lục đia.)

Australia (Úc)

3. Game

How much do you know about a country? (Bạn biết bao nhiêu về một quốc gia?)

a. Work in groups. Choose a country and together find out as much as much about it as possible. Then prepare a small introduction of that country. Don’t say the name of the country. (Làm theo nhóm. Chọn một nước và cùng nhau tìm ra càng nhiều thông tin về nó cùng tốt. Chuẩn bị một bài giới thiệu ngắn về quốc gia đó. Đừng nói tên quốc gia.)

Gợi ý:

- This country is in the north of Asia. It has the biggest population in the world. It has the biggest square in the world- Its capital is Beijing.

- This country is in the south of Asia. It is the second most populous in the world. It’s capital is New Delhi.

b. Each group then presents their introduction to the class. The class... (Mỗi nhóm sau đó trình bày bài giới thiệu cho lớp. Lớp sẽ...)

1. tries to find out which country it is (cố gắng tìm ra nước nào,)

2. votes for the most informative and interesting introduction. (bầu cho bài giới thiệu thú vị và đầy đủ thông tin nhất.)

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 8 Unit 8 Communication. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 778
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm