Communication Unit 10 lớp 8

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 8 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 - 2021, tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 8 Unit 10 Communication bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh phần 1 - 4 trang 43 SGK tiếng Anh 8 mới Unit 10 Communication.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

– Know some more information about communication breakdown and abbreviations for online chatting.

– Talk about communication breakdown and abbreviations for online chatting.

2. Objectives:

- Vocabulary: Related to the topic: "Communication"

- Grammar: Future continuous tense & V + To inf structure

II. Soạn giải Communication tiếng Anh Unit 10 lớp 8

1. Match the following possible reasons for communication breakdown with the examples. Can you add in some more reasons and examples. Nối những lý do sau cho sự phá vỡ giao tiếp với ví dụ. Em có thể thêm hơn những lý do và ví dụ không?

Đáp án

1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - C; 5 - A; 6 - B; 

Hướng dẫn dịch

1. Người phụ nữ: Nếu bạn đi xuống hành lang, bạn sẽ thấy tấm biển ghi Entrée...

Người đàn ông: Entrée có nghĩa là gì? Tôi e là tôi không hiểu.

2. Ở Thụy Điển người ta gọi nhau bằng tên và điều này không có nghĩa là thiếu tôn trọng.

3. Tôi không thể liên lạc với anh ấy qua điện thoại - tín hiệu mạng ở đây quá yếu.

4 .Chúng ta không nghe gì từ anh ấy. Mất vài tuần thư mới đến được khu vực đó.

5. Anh ấy ghi gì ở đây vậy? Tôi không hiểu kiểu chữ viết nhanh này.

6. Trong một vài quốc gia, hoa hồng vàng có nghĩa là hạnh phúc và tình bạn, nhưng ở Nga, nếu bạn gửi ai đó hoa hồng vàng, thì điều đó có nghĩa là sự chia li.

2. If you don’t understand body language, communication breakdown may happen. Match the body language with the meaning. Add more examples if you can. Nếu bạn không hiểu ngôn ngữ cơ thể, việc phá hỏng giao tiếp có thể xảy ra. Nối ngôn ngữ cơ thể với ý nghĩa của nó. Thêm vài ví dụ nếu bạn có thể.

Đáp án

1 - c; 2 - a; 3 - e; 4 - b; 5 - d;

- You cry - Bạn buồn

Wave the hand - Xin chào

3. Using abbreviations for online chatting and texting is not always easy to understand. Can you decode the following sentences written in texting/ chatting style without looking at the cues. Sử dụng từ viết tắt cho trò chuyện trực tuyến và nhắn tin không phải là dễ để hiểu. Bạn có thể giải mã những câu sau đây được nhắn tin/ trò chuyện mà không nhìn vào gợi ý không?

Đáp án

Where are you? We are at Lotte on the second floor. 

I’ll be 5 minutes late. See you soon.

Do you want to see a mivie this weekend? 

Please call me right back. Thanks. 

Hi! What are you doing tonight?

Did you see it? Laugh out loud! 

4. Ideas bank. Work in groups. For each communication breakdown mentioned in 1, think of a future technology idea that will help avoid it. Share your ideas with the class. Ngân hàng ý tưởng. Làm theo nhóm. Mỗi sự phá hỏng giao tiếp được đề cập trong phần 1, nghĩ về ý tưởng công nghệ tương lai khắc phục được nó. Chia sẻ ý của bạn với lớp.

Gợi ý

- Language barrier

We will use an app on smartphone to automatically translate what we are saying into the language of the listener.

We also can learn some dictionaries to learn how to make some simple conversation

- Culture differences

We will use an app that provides all the important rules in which you visit. 

We will search information about place you arrive/ visit

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 8 Unit 10 Communication. Ngoài ra, VnDoc.com luôn cập nhật liên tục tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 8 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 29
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 8 Xem thêm