Unit 2 lớp 8 Project

Soạn tiếng Anh 8 mới Unit 2 Life in the countryside Project dưới đây nằm trong bộ đề Giải tiếng Anh lớp 8 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải tiếng Anh Project Unit 2 lớp 8 Life in the countryside gợi ý các phần bài tập giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, Ss will be able to:

– Knowledge: Revise the knowledge they’ve learnt about the topic “Life in the countryside”

– Skills: Practice speaking skill

2. Objectives:

- Vocabulary: related to the topic "life in the countryside"

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Project

I LOVE COUNTRYSIDE (TÔI YÊU MIỀN QUÊ)

Work in groups of four or five. Take turns to draw a group picture of a place you would like to live in the countryside. Then make a list of: (Làm theo nhóm 4 hoặc 5 người. Lần lượt vẽ một nhóm bức hình về một nơi mà bạn muốn đến sống ở miền quê. Sau đó lập danh sách:)

1. the things you have in your picture (những điều mà bạn có trong bức tranh)

2. the activities you can do there (những hoạt động mà bạn có thể làm ở đó)

Đáp án:

Our place in the countryside has a wooden house. The house is near the river and the mountain. There is a boat on the river. There is also a field of wild flowers nearby. There is also a vegetable's field in front of the mountain.

We will walk along the river and swim in the river. We will go boating on the river. In the morning we will go picking the wild flowers.

Dịch bài:

Nơi của chúng tôi ở miền quê có một ngôi nhà gỗ. Ngôi nhà gần sông và cả núi. Có một chiếc thuyền ở trên sông. Cũng có một cánh đồng hoa dại gần đó. Cũng có một ruộng rau ở đằng trước núi.

Chúng tôi sẽ đi bộ dọc bờ sông và bơi ở sông. Chúng tôi sẽ di thuyền trên sông. Vào buổi sáng, chúng tôi sẽ đi hái hoa dại.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 8 Unit 2 Life in the countryside Project. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
2 1.425
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm