Tiếng Anh lớp 8 unit 3 Skills 1

Hướng dẫn giải tiếng Anh Unit 3 lớp 8 Skills 1 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 8 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải bài tập trang 32 SGK tiếng Anh 8 tập 1 Unit 3 Peoples of Viet Nam hướng dẫn giải các phần bài tập phần Reading - Speaking Unit 3 tiếng Anh 8 Peoples of Viet Nam giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 8 Unit 3 Peoples of Viet Nam đầy đủ nhất

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- read for gist and for specific information about The Thai group

- use vocabulary to talk about one of the two ethnic groups: The Bru-Van Kieu peopl and The Khmer people.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the topic “Peoples of Viet Nam”.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 8 Unit 3 Skills 1

READING - Kỹ năng đọc

1. Work in pairs. Answer the questions. Làm việc theo cặp. Trả lời những câu hỏi.

1 - Người Thái sống ở đâu?

2 - Dân số của họ bao nhiêu?

Đáp án

1 - They live in the Northern mountainous region.

2 - It is about one and a half million people.

Now read the text and check your answers. Bây giờ đọc bài văn và kiểm tra câu trả lời của bạn.

Hướng dẫn dịch

Người Thái có dân số khoảng 1,5 triệu người sống ở các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa, và Nghệ An. Ngôn ngữ Thái thuộc về nhóm người người Tày - Thái.

Người Thái là những nông dân đầy kinh nghiệm. Họ đào kênh để cung cấp nước cho những đồng ruộng. Thức ăn chính của họ là gạo, đặc biệt là xôi. Người Thái cũng trồng những vụ mùa khác ở vùng đất xấu hơn. Họ cũng làm những vật dụng bằng tre và dệt vải. Vải của người Thái nổi tiếng vì độc đáo, đầy màu sắc và bền chắc.

Gần đây, đàn ông Thái thích mặc quần áo theo phong cách người Kinh hơn, trong khi phụ nữ Thái vẫn giữ trang phục truyền thống của họ bao gồm áo choàng ngắn, váy dài, khăn và trang sức. Người Thái sống trong những ngôi nhà sàn. Làng của họ có khoảng 40-50 ngôi nhà, thường được xây cạnh nhau.

Người Thái thờ cúng tổ tiên. Mỗi năm họ tổ thức những lễ hội và lễ kỷ niệm với những bài hát giao duyên giữa nam và nữ và nhiều trò chơi truyền thống khác.

2. Complete each sentence, using a word from the text. Hoàn thành mỗi câu, sử dụng một từ từ bài văn.

Đáp án

1 - farmers; 2 - bamboo; 3 - stilt; 4 - songs; 5 - ceremonies;

Hướng dẫn dịch

1 - Người Thái là những nông dân giỏi. Họ trồng những vụ mùa khác nhau.

2 - Họ có thể làm những vật dụng gia đình từ cây tre.

3 - Người Thái sông trong những ngôi nhà sàn.

4 - Họ có một nền văn hóa phong phú bao gồm những bài hát và trò chơi dân gian.

5 - Nhiều lễ hội và nghi lễ được tổ chức bởi người Thái mỗi năm.

3. Answer the questions. Trả lời những câu hỏi.

Hướng dẫn dịch câu hỏi

1 - Người Thái có ngôn ngữ riêng không?

2 - Thức ăn chính của người Thái là gì?

3 - Vải Thái nổi tiếng về cái gì?

4 - Ai vẫn mặc trang phục truyền thống, đàn ông Thái hay phụ nữ Thái?

5 - Người Thái thờ cúng ai?

Đáp án

1 - Yes, they do.

2 - Their main food is rice.

3 - It is well-known for being unique, colorful and strong.

4 - Thai women do.

5 - They worship their ancestors.

SPEAKING - Kỹ năng nói

4. Read some facts about the Bru-Van Kieu people and the Khmer people. Đọc vài việc về dân tộc Bru - Vân Kiều và người Khơ Me.

Hướng dẫn dịch

Dân tộc Vân Kiều

- Dân số: khoảng 74,500 người

- Khu vực: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế Ngôn ngữ: nhóm Môn-Khmer

- Hoạt động sản xuất: trồng lúa, ruộng bậc thang, nuôi gia súc và gia cầm

- Lễ hội: nghi lễ được tổ chức trước khi gieo hạt

Dân tộc Khơ-Me

- Dân số: khoảng 1,260,600 người

- Khu vực: các tỉnh đồng bằng sông Mê Kông

- Ngôn ngữ: nhóm Môn-Khơ Me, hệ thống chữ viết

- Hoạt động sản xuất: trồng lúa, nuôi gia súc và gia cầm, làm đường

- Lễ hội: hai lễ hội chính: Chaul Chnam Thmey (Năm mới) và lễ hội mừng ánh trăng.

Work in groups. Choose one of the two ethnic groups and talk about it. (Làm việc nhóm. Chọn một trong hai dân tộc và nói về họ.

Gợi ý

- The  Bru-Van Kieu people has the population of 74,500 people. They mostly live in Quang Binh, Quang Tri and Thua Thien Hue. Their language is Mon- Khmer. They make a living by growing rice on terraced fields, raising cattle and poultry. Their main festival is held before sowing seeds.

- The population of Khmer people is about 1,260,600 people. They mostly live in provinces of Mekong Delta. Their language is Mon-Khmer group and the writing system. They grow rice, raise cattle and poultry, make sugar for living. They have 2 main festivals: Chaul Chnam Thmey (New Year) and Greeting-the-Moon festival.

5. Talk about YOUR own ethnic group. Nói về nhóm dân tộc riêng của bạn.

Gợi ý

The Kinh is an ethnic group of Vietnam which have the largest population, comprising about 86% of the population. They live everywhere in the country and Vietnamese is the native language which is spoken by The Viet. They have diversity customs and traditions because cultural characteristics of each region are different from North to South. They not only grow rice, raise cattle and poultry, they also approach to modern technology, research science to develop the country. They have many festivals that are celebrated in each season of year.

Nội dung dịch

Dân tộc Kinh là dân tộc Việt Nam có dân số đông nhất, chiếm khoảng 86% dân số. Họ sống ở khắp mọi nơi trên đất nước và tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ của Thế Việt. Họ có phong tục tập quán đa dạng vì đặc điểm văn hóa của mỗi vùng miền khác nhau từ Bắc chí Nam. Không chỉ trồng lúa, chăn nuôi gia súc, gia cầm, họ còn tiếp cận với công nghệ hiện đại, nghiên cứu khoa học để phát triển đất nước. Họ có nhiều lễ hội được tổ chức vào mỗi mùa trong năm.

* Xem thêm nhiều bài viết khác tại: Talk about your own ethnic group FULL

Trên đây là Soạn tiếng Anh 8 Unit 3 Peoples of Viet Nam Skills 1 chi tiết nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
16 3.099
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm