Đề cương ôn tập Toán 8 lên lớp 9

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242
6188
Đề cương ôn tp Toán 8 lên lp 9
Bn quyn thuc v VnDoc.
Nghiêm cm mi hình thc sao chép nhm mc đích thương mi.
Dng 1: RÚT GN BIU THC
Bài 1: Cho biu thc
2
2 5 1
3 6 2
x
A
x x x x
+
= +
+ +
a. Rút gn biu thc A
b. Tìm x để A > 0
c. Tìm s ngyên x để A nguyên dương
Bài 2: Cho biu thc
2
22
1 2 1 2 2
;
3 2 2 1
x x x x
AB
x x x x
+ +
= + =
+
a. Rút gn A; B
b. Tính giá tr ca A khi
2 3 0x =
c. Tính giá tr biu thc D = B A
d. Tím s nguyên x đ D nguyên
Bài 3: Cho biu thc
a. Rút gn B
b. Tình giá tr ca a đ
3
1
B
a
=
c. Tìm các giá tr nguyên ca a để B > 1
Bài 4: Cho biu thc:
2
2 2 2
12
1:
1 1 1
xx
C
x x x x x


= +


+ +


a. Rút gn C
b. Tính giá tr ca C ti x = 2
c. Tìm x để C < 1
d. Tìm các giá tr nguyên ca x để C có hgias tr nguyên
Dng 2: GII PHƯƠNG TRÌNH, BT PHƯƠNG TRÌNH
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242
6188
Bài 1: Gii các phương trình sau:
a.
( ) ( )
4 3 2 6 5xx = +
b.
( )
2
8 300 4 2 25 3x x x x+ = +
c.
3 1 3 2 5
2
6 2 3
xx
x
++
+ =
d.
8 2 2 1
7
6 5 3
x x x
x
+
+ = +
e.
( )
23
13 4
2
7 21
x
x
x
+
+ =
f.
4 2 8 1 5 2
5
5 3 6
x x x+ +
+ = +
g.
2 2 2
5 5 25
5 2 10 2 50
x x x
x x x x x
+ +
−=
+
h.
( )
2
1 1 5 7
2 2 8 16 4 8 8
xx
x x x x x x
−−
+ = +
Bài 2: Gii các phương trình sau:
a.
2
5 6 0xx + =
b.
( ) ( )
22
2 5 3 1xx+ =
c.
( )
( )( )
2
4 2 4 5 0x x x =
d.
2
11
2 8 0xx
xx
+ + + =
e.
57x −=
f.
2 1 5 2 3xx+ =
g.
2 3 7xx =
h.
3 1 5 2xx = +
Bài 3: Gii các bt phương trình sau:
a.
2
4 3 0xx +
b.
32
2 3 6 0x x x +
c.
( )
2
2
3 5 4x x x +
d.
( ) ( )( )
2
2 3 3 3x x x+ + +
e.
1
0
3
x
x
+
f.
6 4 5
53
xx−−
g.
2 3 5 3 2 1
2 5 4
x x x +
+
h.
3 5 4 1 2 1
3
3 4 2
x x x + +
−+
Bài 4: Tìm giá tr m biết x = 2 là nghim ca phương trình:
32
3 4 4x mx x =
Bài 5: Tìm giá tr ca x để biu thc dưới đây có giá tr bng 6
( ) ( ) ( )
33
1 1 6 1x x x x+ + +
Bài 6: Tìm giá tr ln nht, giá tr nh nht (Nếu có) ca các biu thc sau:
a.
2
12 34
2
x
A
x
+
=
+
b.
( )
1
;4B x x
x
= +
c.
2
6
4 4 3
C
xx
=
++
d.
2
2
33
21
xx
xx
−+
−+
Bài 7: Tìm giá tr m để hai bt phương trình sau tương đương:
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242
6188
( )
( )
2
1 22 0xx+ +
15
2
2 12
x mx−+
+
Dng 3: GII BÀI TOÁN BNG CÁCH LP PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1: Mt t may áo theo kế hoch mi ngày phi may 30 áo. T đã may mi
ngày 40 áo nên đã hoàn thành trước thi hn 3 ngày, ngoài ra may thêm được 20
chiếc áo na. tính s áo mà t đó phi may theo kế hoch.
Bài 2: Hai công nhân cùng làm chung mt công vic d đnh trong 12 gi s
hoàn thành xong công vic. H làm chung vi nhau trong 4 gi thì người th
nht chuyn đi làm người khác, người th hai phi làm nt công vic trong 20
gi. Hi nếu ngưi th hai làm mt minh thì bao lây s hoàn thành công vic.
Bài 3: Mt ô tô đi t a đến B cách nhau 90km trong mt thi gian nht định. Khi
đi được mt gi ngưi đó dng li ngh 15 phút. Trên quãng đường còn li phi
tăng tốc thêm 10km/h để đến B đúng d định. Tính vn tc ban đầu ca ô tô.
Bài 4: Hai cano khi hành cùng mt lúc chy t A đến B. Ca nô th nht chy vi
vn tc 20km/h, ca nô th 2 chy vi vn tc 24km/h. Trên đưng đi, ca nô th
hai dng li 40 phút để sa xong vn đến B cùng mt lúc vi ca nô th nht.
Tính chiu dài quãng đường AB.
Bài 5: Mt người đi xe máy t A và B vi vn tc trung bình 40km/h. khi tr v A
người đó tăng vận tc thêm 5km/h nên thi gian v ít hơn thời gian đi 40 phút.
Tính quãng đường AB.
Bài 6: Mt người đi từ A đến B vi vn tc 9km/h. Khi đi từ B v A người đo
chn đường dài hơn đường cũ 6km và đi với vn tc ln hơn vn tc lúc đi
3km/h nên thi gian v ít hơn thi gian đi là 20 phút. Tính chiu dài quãng
đường AB.
Bài 7: Hai vòi nước cùng chy vào mt b thì đầy trong 3 gi 30 phút. Người ta
cho vòi th nht chy 3 gi và vòi th hai 2 gi thì được
4
5
b. Hi nếu mi vòi
chy mt mình trong bao lâu thì mi đầy b.
Bài 8: Mt đội đánh cá d đnh mi tun đánh bt 20 tn cá, nhưng mỗi tun đã
vượt mc 6 tn nên chng nhng hoàn thành kế hoch sm hơn một tun
còn vượt mc đánh bt 10 tn. Tính mc cá đánh bt theo kế hoch.

Bài tập ôn tập hè Toán 8 lên lớp 9

Đề cương ôn tập hè lớp 8 lên lớp 9 môn Toán được biên soạn và đăng tải bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học THCS giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp các bạn tự ôn tập tốt kiến thức môn Toán 8 để chuẩn bị tốt cho chương trình học Toán 9. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết. Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt!

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 8, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 8 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 8. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

----------------------------------------------------
Mời các bạn tải tài liệu miễn phí tham khảo hướng dẫn giải chi tiết!

Đánh giá bài viết
5 1.084
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán 8 - Giải Toán 8 Xem thêm