Ngữ pháp Unit 5 lớp 8 Festivals in Viet Nam

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 5 Festivals in Viet Nam

Tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh Unit 5 lớp 8 Festivals in Viet Nam dưới đây nằm trong seri tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 8 mới theo từng Unit mới nhất năm học 2020 - 2021 trên VnDoc.com. Ngữ pháp tiếng Anh 8 Unit 5 bao gồm 3 chuyên đề ngữ pháp chính: Câu đơn, Câu ghép và Câu phức trong tiếng Anh. 

I. Câu đơn - Simple sentence

- Là câu chỉ có một mệnh đề độc lập.

Ex: Trang plays the piano. Trang chơi đàn piano.

- Câu đơn không phải là câu ngắn mà nó chỉ thể hiện một ý chính.

Ex: There are my books. Đây là những quyển sách của tôi.

- Một câu đơn có thể có nhiều hơn một chủ ngữ.

Ex: Nam and Khang are playing football.

Nam và Khang đang chơi bóng đá.

- Một câu đơn có thể có nhiều động từ.

Ex: Trang ate peanuts and drank coffee.

Trang đã ăn đậu phộng và uống cà phè.

II. Câu ghép - Compound sentences

- Là câu chứa từ hai mệnh đề độc lập trở lên, diễn tả các ý chính có tầm quan trọng ngang nhau.

- Chúng ta sử dụng các cách sau để nối hai mệnh đề:

2.1. sử dụng dấu chấm phẩy (;)

Ex: I met David yesterday; he’s just come out of hospital.

Hôm qua tôi gặp David; anh ta vừa ra khỏi bệnh viện.

2.2. sử dụng dấu phẩy (,) và một liên từ đẳng lập (and, but, so, yet)

Ex: The bus was very crowded, so I had to stand all the way.

Xe buýt rất đông người vì vậy tôi đã đứng suốt đoạn đường.

He loves her, but she doesn’t love him.

Anh ấy yêu cô ấy nhưng cô ấy thì không.

2.3. sử dụng dấu chấm phẩy (;) và một trạng từ nối tiếp — từ chuyển tiếp

(however, therefore, nevertheless, moreover, otherwise,...) và theo sau đó là dấu phẩy (,).

Ex: The bus was very crowded; therefore, I had to stand all the way.

Xe buýt rất đông người vì thế tôi đã đứng suốt đoạn đường.

III. Câu phức - Complex sentence

- Là câu chứa một mệnh đề độc lậpmột hay nhiều mệnh đề phụ thuộc. Mệnh đề phụ thuộc có thể bắt đầu bằng liên từ phụ thuộc hoặc đại quan hệ (như when, while, because, although/even though hoặc if Nếu mệnh đề phụ thuộc đứng trước mệnh đề độc lập thì trước mệnh đề độc lập phải có dấu phẩy (,).

Ex: Because the bus was crowded, I had to stand all the way. (Bởi vì xe buýt rất đông người, tôi đã đứng suốt đoạn đường.

Trong câu trên có một mệnh đề độc lập - “I had to stand all the way”, “people cheer to encourage them” và một mệnh đề phụ thuộc “the bus was crowded”, “the elephants are racing”.

Còn nếu mệnh đề độc lập đứng trước mệnh đề phụ thuộc thì trước mệnh đề phụ thuộc không có dấu phẩy (,).

- Câu phức sử dụng liên từ phụ thuộc (after, although, as, because, before, how, if, once, since, than, that, though, till, until, when, where, whether, while,...) để nối các vế của câu.

Ex: We left before he arrived. (Chúng ta đã rời khỏi trước khi cậu ấy đến.)

Trên đây là Ngữ pháp Unit 5 SGK tiếng Anh lớp 8 mới chi tiết nhất. Mời bạn đọc xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit năm học 2020 - 2021. Chúc các em học sinh lớp 8 học tập hiệu quả.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 898
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 8 Xem thêm