A closer look 1 Unit 10 lớp 8 Communication

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 8 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 - 2021, tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 8 Unit 10 A closer look 1 dưới đây gồm gợi ý lời giải hay cũng như hướng dẫn dịch và file nghe mp3 bài tập tiếng Anh phần 1 - 6 trang 40 - 41 SGK tiếng Anh 8 mới Unit 10 Communication.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

- Know more words about communication and use them properly.

– Know how to pronounce them correctly.

– Know how to stress on words ending in “ity” and “itive”

2. Objectives:

- Vocabulary: related to the topic "Communication"

II. Soạn giải A closer look 1 tiếng Anh Unit 10 lớp 8 Communication

Vocabulary

1. Choose words/ phrases from the box to describe the photos about other ways of communication. Chọn từ/ cụm từ trong khung để miêu tả những hình ảnh về những cách giao tiếp khác nhau.

Đáp án

1 - using music;

2 - using signs;

3 - leaving a note;

4 - painting a picture;

5 - communicating non-verbally with animals;

6 - using codes;

7 - sending flower;

8 - using body land;

2. Communication technology. Match the words with the definitions. Công nghệ giao tiếp. Nối những từ với những định nghĩa.

Đáp án

1 - d; 2 - e; 3 - b; 4 - c; 5 - a; 

Hướng dẫn dịch

1 - Người ta tham gia vào khu vực Internet này để giao tiếp trực tuyến. Đàm thoại được gửi ngay lập tức và hiển thị cho mọi người ở đó.

2 - Những hình thức đa phương tiện trong giao tiếp trên máy vi tính bao gồm những âm thanh, video, hội nghị video, đồ họa và văn bản.

3 - Một điện thoại sử dụng một dây điện thoại để truyền tải.

4 - Một thiết bị với một màn hình cảm ứng với chức năng tương tự như một máy tính, một máy chụp hình kỹ thuật số và một thiết bị GPS (hệ thống định vị toàn cầu - Global Positioning System), ngoài một chiếc điện thoại.

5 - Một nhóm thảo luận trực tuyến mà trong đó bạc có thể để lại tin nhắn hoặc đăng câu hỏi.

3. Complete the diagram with the communication examples you have learnt so far. Some can be put in more than one category. Can you add more ideas. Hoàn thành biểu đồ với những ví dụ giao tiếp mà bạn từng học. Vài cái có thể được đặt trong hơn 1 loại. Bạn có thể kể thêm không?

Đáp án

Verbal: Video chatting; Sending letters; Leaving a note; Discussion group

Non-verbal: using body language; communicating non-verbally with animals; using telepathy; 

Multimedia: Mobile phone; having a conference; Emailing; 

4. Debate. Choose one or more pairs of ways of communicating. Which one is better? Why? Tranh luận. Chọn ra một hoặc nhiều cặp hơn về cách giao tiếp. Cái nào tốt hơn? Tại sao?

Gợi ý

- Email vs Snail mail

=> I think email is better because it is so convenient and fast.

- Mobile phone vs Landline phone

=> I think mobile phone is better because it is so convenient and people can bring them to everywhere.

- Video conference vs F2F meeting

=> I think video conference is better because people don't need to travel for a meeting.

Pronunciation

5. Mark the stress for the following words, then listen and repeat. Đánh dấu nhấn cho những từ sau, sau đó nghe và lặp lại.

Bài nghe

Đáp án

1. com'petitive; 2. in'finitive; 3. re'petitive; 4. 'positive

5. a'bility; 6. possi'bility; 7. curi'osity; 8. natio'nality

6. Fill the gaps with the words in 5 and practise saying the sentences. Then listen and check. Điền vào từng từ trong phần 5 và thực hành đọc các câu. Sau đó nghe và kiểm tra.

Bài nghe

Đáp án

1 - nationality;

2 - repetitive;

3 - competitive;

4 - possibility;

5 - ability;

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 8 Unit 10 Communication A closer look 1. Ngoài ra, VnDoc.com luôn cập nhật liên tục tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 8 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 30
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 8 Xem thêm