Unit 5 lớp 8 Looking back

Lời giải Looking back Unit 5 SGK tiếng Anh lớp 8 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 8 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 5 lớp 8 Festivals in Viet Nam Looking back hướng dẫn giải các phần bài tập trang 56 - 57 SGK tiếng Anh 8 mới giúp các em chuẩn bị bài tập trước khi đến lớp hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- Revise and make the use of all the target knowledge in unit 5

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to “Festivals in Viet Nam".

- Structures: Simple & compound sentence

Complex sentence

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 8 Unit 5 Looking back

Vocabulary

1. Rearrange the letters to label the pictures. Sắp xếp lại các chữ cái để mô tả các bức tranh.

Đáp án

1 - incense;

2 - offerings;

3 - pray;

4 - lanterns;

5 - crowds;

6- cheering;

2. Complete the text about the Kate Festival with the words in the box. Hoàn thành đoạn văn về lễ hội Kate với các từ trong khung.

Đáp án

1 - ethnic;

2 - commemorates;

3 - respect;

4 - ritual;

5 - ancient;

6 - procession;

7 - perform;

8 - performances;

Hướng dẫn dịch

Lễ hội Kate được tổ chức bởi nhóm dân tộc Chăm tại Ninh Thuận ở miền Trung Việt Nam. Lễ hội này tưởng nhớ những anh hùng - Thần Po Klong Garai và Po Rome và thể hiện sự tôn kính với những vị thần này.

Ở lễ hội, người Chăm phải làm một lễ nghi để chào mừng những trang phục từ Raglai - người Chăm cổ. Họ tham gia vào lễ rước đến ngôi đền gần đó. Khi đám rước đến tháp Chăm, một nhóm vũ công trình diễn một điệu múa chào mừng phía trước tháp. Bên cạnh đó, có Pob Bang (mở cửa) được trình diễn bởi một ảo thuật gia trong đền và hát thánh ca bài ca tụng. Đây ià một lễ hội thật sự thú vị mà có những hoạt động sau: màn trình diễn trống Ginang và đàn flute Saranai và điệu múa Apsara.

Grammar

3. Choose the correct answer. Chọn đáp án đúng.

Đáp án

1- If;

2 - Even though;

3 - because;

4 - While;

5 - When;

4. Use your own words/ideas to complete the sentences below. Compare sentences with a partner. Dùng từ/ ý kiến của mình để hoàn thành các câu dưới đây. So sánh các câu với một bạn khác.

Gợi ý

1. ...., people come hear and enjoy the Quan Ho singing performances.

2. ...., we call it the month of festivals.

3. ...., you can see everyone wears an ao dai.

4. ...., it's not easy eat it every day.

5. ...., we often listen to our grandparents' stories.

Communication

5. Put the following things and acticities in the correct columns. Đặt những thứ và hoạt động dưới đây vào cột đúng.

Đáp án

- New Year Festival: 

family reunion

visiting relatives

firework displays

Kumquat

the first-footer

- Mid-Autumn Festival:

moon cakes

lion dance

floating lanterns

welcome-the-moon party

Hang Nga and Cuoi stories

6. Work in pair, find out which festivals your partner prefers. Which three things or activities dos your partner likes best in the festivals he/she chooses? Why? Làm việc theo cặp, tìm ra những lễ hội nào bạn em thích hơn. Ba điều hoặc hoạt động bạn em thích nhất trong lễ hội bạn ấy chọn là gì? Tại sao?

Gợi ý

- Quang Hai likes Mid-Autumn Festival. He likes moon cakes, lion dance floating lanterns and especially colorful parade. The festival is very exciting and wonderful

- Son Tung MTP loves Huong Temple Fesival most because her hometown is in Phu Tho Province. She likes climbing mountain, sailing by boat and seeing cheo singing perfomances. The festival is so meaningful and interesting

- New Year Festival is the most favourite festival of Soobin Hoang Son. Because it’s the time for family union. She likes decorating her house, visiting relatives and getting lucky money

Trên đây là Soạn tiếng Anh 8 Unit 5 Festivals in Viet Nam Looking back. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
2 533
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 8 Xem thêm