Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 Project

Tài liệu Soạn Unit 1 Leisure Activities lớp 8 lesson Project trang 15 SGK tiếng Anh 8 tập 1 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 8 theo Unit mới năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải hay SGK tiếng Anh lớp 8 lesson Project giúp các em hướng dẫn dịch yêu cầu bài học cũng như gợi ý bài làm giúp các em chuẩn bị hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– Knowledge: Revise the knowledge they’ve learnt about the topic “Leisure activities”

– Skills: Practice reading, speaking & writing skills

2. Objectives:

- Vocabulary: related to the topic "Leisure Activities"

- Structure: gerund & To infinitive

- Verbs of liking

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 8 Unit 1 Project

Hướng dẫn dịch:

THAM GIA HOẠT ĐỘNG THƯ GIÃN NGHỈ NGƠI

Trong một nhóm nhỏ, quyết định về một hoạt động thư giãn nghỉ ngơi mà bạn muốn tổ chức. Nó có thể là thể thao đồng đội, hoặc một hoạt động làm thủ công. Lên kế hoạch một poster quảng cáo hoạt động của bạn. Bao gồm những phần sau trong poster:

Giải thích hoạt động và kèm vài bức hình

Giải thích tại sao hoạt động này vui

Đưa thông tin về thời gian và nơi họp

Nói với bạn học những gì họ cần mang đến hoạt động

Gợi ý:

We will hold a running competition to celebrate Teachers’ Day next Sunday. The activity is a team sport with many students. They can join as a runner or they can come to cheer up the runner. The activity will need about 100 runners and take part in school yard. Each class will have 4 - 5 runners. Each runner must run 1 round of school yard to finish their running.

The runner who gets to the final destination firstly will receive the award. So what they need to do is just register here, prepare the running shoes and run.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 8 Unit 1 Leisure Activities Project. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
7 2.195
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh 8 mới Xem thêm