Unit 3 lớp 8 Communication

Hướng dẫn giải tiếng Anh Unit 3 lớp 8 Communication nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 8 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải trang 31 SGK tiếng Anh lớp 8 Unit 3 Peoples of Viet Nam hướng dẫn giải các phần bài tập trong Communication Unit 3 tiếng Anh 8 giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- Use the lexical items related to cultural groups of Viet Nam to ask and answer different question types about ethnic people in Viet Nam.

2. Objectives:

-Vocabulary: the lexical items related to the topic “Peoples of Viet Nam”.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 8 Unit 3 Communication

1. Quiz: What do you know about the ethnic groups of Viet Nam? Work in pairs to an­swer the questions. Câu đố: Bạn biết gì về những nhóm dân tộc của Việt Nam? Làm theo cặp để trả lời những câu hỏi.

Đáp án

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - B; 5 - C; 6 - A; 

Hướng dẫn dịch

1 - Hầu hết người dân tộc ở Việt Nam sống dựa vào gì?

2 - Những nhóm dân tộc nào sống ở các tỉnh phía Nam?

3 - Nhóm nào có dân số nhỏ nhất?

4 - Chúng ta có thể tìm thấy ruộng bậc thang ở đâu?

5 - Người Laha hầu hết sống ở đâu?

6 - Nhóm dân tộc nào sau đây có trang phục đầy màu sắc nhất?

2. Where do these ethnic groups mainly live? Work in groups. Write down the names of the ethnic group in the correct boxes. Can you add more? Những nhóm dân tộc này chủ yếu sống ở đâu? Làm theo nhóm. Viết xuống tên của những nhóm dân tộc trong khung chính xác. Bạn có thể bổ sung thêm không?

Đáp án

- Northwest region

Viet, Hmong, Lao

- Northeast region

Viet, Hmong, Nung, Tay

- Red River Delta

Viet

- The Central Highlands

Viet, Bahnar, Brau, Ede, Giarai, Sedang

- Mekong River Delta

Viet, Cham, Khmer

3. Choose one group and talk about them. Chọn một nhóm và nói về họ.

Gợi ý

The Tay is an ethic group of Vietnam living primarily in the north mountainous region such as: Cao Bang, Lang Son, Tuyen Quang,... They speak a language that called Tay-Thai language. The Tay have a way of assembling into villages, each village has from 15 to 20 rooftops. In terms of costumes, they are known for their familiar indigo colors, materials made from self-woven cotton, indigo dye, hardly embroidered or decorated. The art of the Tay is famous for its 3-stringed feminine. When the vocals resound in combination with the bustling melody, the sound of the music rattles all like blending into each of the keys and tones to attract everyone.

Xem thêm: 

Viết 1 đoạn văn về dân tộc Kinh bằng tiếng Anh

Talk about your own ethnic group

Trên đây là Soạn tiếng Anh 8 Unit 3 Peoples of Viet Nam Communication. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
3 585
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm