Thi thử đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 6

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 6

VnDoc mời các bạn cùng tham gia Thi thử đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 6 với các dạng bài tập tiếng Anh lớp 8 có đáp án, giúp học sinh lớp 8 đánh giá khả năng của bản thân.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 6 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 8 ôn tập lại từ vựng - ngữ pháp đã học, chuẩn bị cho các bài kiểm tra tiếng Anh 8 đạt kết quả cao.

 • Exercise 1: Choose the word which has a different sound in the part underlined
  1
 • 2
 • 3
 • Exercise 2: Choose the words that have the different stress from the others
  1
 • 2
 • 3
 • Exercise 3: Choose the correct answer
  1.The ____________ people in the village are very friendly.
 • 2. What a _________ man he is! There’s nothing he wouldn’t do for us.
 • 3. Tired of hearing the hare’s boast, the tortoise _________ him to a race.
 • 4. Sleeping Beauty was under a _________ when the prince found her.
 • 5. The tale is about a prince who is turned _________ a frog by his wicked stepmother.
 • 6. Cut the cake into six _____________pieces.
 • 7. If he phones, _________ him to buy some potatoes on the way home.
 • 8. In many cultures, a fox is the symbol for a _________ person.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 223
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Tiếng Anh lớp 8 Xem thêm