Trắc nghiệm Sử 10 Bài 12 KNTT

Trắc nghiệm Sử 10 Bài 12 KNTT Online

Trắc nghiệm Sử 10 Bài 12 KNTT được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Trắc nghiệm Sử 10 Bài 12 KNTT được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Sử 10 KNTT có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn đọc cũng cố trau dồi nội dung kiến thức bài học. Mời các bạn cùng làm bài test dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Một trong những cơ sở hình thành văn minh Đại Việt là

 • Câu 2:

  Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng chính sách phát triển nông nghiệp của các triều đại phong kiến Việt Nam?

 • Câu 3:

  Trung tâm buôn bán sầm uất nhất của Đại Việt trong các thế kỉ XI - XV là

 • Câu 4:

  Các triều đại phong kiến ở Việt Nam đều theo thể chế nào sau đây?

 • Câu 5:

  Luật Hồng Đức là bộ luật được ban hành dưới triều đại nào?

 • Câu 6:

  Quốc triều hình luật là bộ luật được ban hành dưới triều đại nào?

 • Câu 7:

  Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng chính sách phát triển nông nghiệp của các triều đại phong kiến ở Việt Nam?

 • Câu 8:

  Tín ngưỡng nào sau đây không phải là tín ngưỡng dân gian của người Việt?

 • Câu 9:

  Từ thời Lê sơ, tôn giáo nào sau đây trở thành hệ tư tưởng chính thống của nhà nước quân chủ ở Việt Nam?

 • Câu 10:

  Nền giáo dục, khoa cử của Đại Việt bắt đầu được triển khai từ triều đại nào?

 • Câu 11:

  Trên cơ sở chữ Hán, người Việt đã sáng tạo ra loại chữ viết nào sau đây?

 • Câu 12:

  Văn học Đại Việt bao gồm hai bộ phận, đó là

 • Câu 13:

  Kinh đô của Đại Việt dưới thời Lý, Trần và Lê sơ là

 • Câu 14:

  Bộ quốc sử tiêu biểu của nước ta dưới thời Lê sơ là

 • Câu 15:

  Tập bản đồ tiêu biểu của nước ta dưới thời Nguyễn là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 1.816
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lịch sử 10 KNTT

  Xem thêm