Test IQ tuyển dụng FPT có đáp án

Trắc nghiệm IQ tuyển dụng có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra chỉ số thông minh của nhà tuyển dụng có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm IQ mới nhất trên VnDoc.com. Bài test IQ gồm 10 câu hỏi suy luận logic khác nhau giúp nhà tuyển dụng đánh giá năng lực, khả năng tư duy logic của ứng viên một cách hiệu quả.

Một số bài trắc nghiệm IQ tuyển dụng khác:

 • 1. Hãy nhìn những hình trên theo chiều ngang và chiều dọc rồi chọn 1 hình ở phía dưới vào vị trí bị thiếu
  IQ Test
 • 2. Điền số thích hợp vào ô còn trống:
  IQ Test
 • 3. Hãy nhìn những hình trên theo chiều ngang và chiều dọc rồi 1 hình ở phía duới vào ví trí còn thiếu.
  IQ Test
 • 4. Khi miếng bìa được gấp thành một hình lập phương thì sẽ tạo thành hình lập phương nào trong số những hình dưới đây?
  IQ Test
 • 5. Chọn hình phù hợp trong bốn hình bên dưới để điền vào chỗ thiếu trong chuỗi hình:
  IQ Test
 • 6. Tìm những số còn thiếu trong ô trống (Lưu ý các câu có nguyên tắc giống nhau):
  IQ Test
 • 7. Đưa mỗi đường thẳng hoặc ký hiệu ở 4 vòng tròn bên ngoài, hình dưới, vào vòng tròn trung tâm theo luật sau:
  Nếu một dòng hoặc một ký hiệu xuất hiện ở các vòng tròn bên ngoài thì:
  Một lần: nó phải được đưa vào
  Hai lần: nó có thể được đưa vào
  Ba lần: nó đã được đưa vào
  Bốn lần: nó không được đưa vào
  Vậy ở vòng tròn trung tâm trong sơ đồ dưới nhận A, B, C, D hay là E?
  IQ Test
 • 8. Chọn hình phù hợp trong sáu hình bên để điền vào ô trống
  IQ Test
 • 9. Đến cuối bữa tiệc tất cả 8 người tham gia bữa tiệc sẽ bắt tay những người còn lại một lần. Vậy tổng số sẽ có bao nhiêu cái bắt tay?
 • 10. Tìm cặp số có mối liên hệ với một trong những cặp số đã cho:
  IQ Test
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
65 34.695
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm IQ Xem thêm