Trắc nghiệm IQ số 13

Trắc nghiệm IQ suy luận logic có đáp án

Đề thi trắc nghiệm IQ bằng hình ảnh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm IQ miễn phí mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài trắc nghiệm IQ gồm 6 câu hỏi liên quan đến tư duy logic bạn đọc kiểm tra chỉ số thông minh cũng như khả năng tư duy của bản thân.

Một số đề trắc nghiệm IQ thú vị khác:

 • 1. Tìm hình thích hợp điền vào dấu ?
  IQ Test

  Giải thích:

  Chọn đường thẳng đứng trong hình vuông thứ nhất làm trục, ta thấy qua các hình thì trục này quay 1 góc 45 độ. Mặt khác góc có đỉnh là tâm hình vuông qua mỗi hình tăng theo bước nhảy 45 độ, 90 độ, 135 độ, 180 độ, 225 độ,…

 • 2. Tìm hình thích hợp điền vào dấu ?
  IQ Test

  Giải thích:

  Góc xoay của đoạn thẳng trong hình vuông là 120 độ, còn hình thoi đen sẽ dịch chuyển qua các đỉnh hình vuông lớn theo chiều kim đồng hồ.

  Đáp án đúng là hình II.

 • 3. Tìm hình thích hợp điền vào dấu ?
  IQ Test

  Giải thích:

  A + 2 = D (+ 2 là nhảy 2 bước trong bảng chữ cái).

  D + 2 = G

  G + 2 = J

  J + 2 = M

  Đáp án đúng là hình III.

 • 4. Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
  IQ Test

  Xét các hàng dọc:

  6 + 4 - 3 = 7

  2 + 4 - 3 = 3

  4 + 5 - 3 = 6

  8 + 11 - 3 = 16

  Đáp án đúng là 16.

 • 5.
  IQ Test

  Hàng ngang thứ nhất:

  7 + 3 = 10

  10 + 6 = 16

  16 + 9 = 25

  Hàng ngang thứ 2:

  3 + 4 = 7

  7 + 8 = 15

  15 + 12 = 27

  Hàng ngang thứ 3:

  12 + 5 = 17

  17 + 10 = 27

  27 + 15 = 42

  Đáp án đúng là 27.

 • 6. Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
  IQ Test

  Giải thích:

  8 = 3 + 6 - 1

  12 = 6 + 8 - 2

  17 = 8 + 12 - 3

  25 = 12 + 17 - 4

  37 = 17 + 25 - 5

  ? = 25 + 37 - 6 = 56

  Đáp án đúng là 56.

 • 7. Điền số thích vào dấu ?
  IQ Test

  Quy luật cần tìm của hình trên:

  45 = (4 + 5) x 5

  24 = (4 + 2) x 4

  30 = (8 + 2) x ? => ? = 3

  Đáp án đúng là 3. 

 • 8. Điền số thích vào dấu ?
  IQ Test

  Quy luật cần tìm:

  27 = 29 - 2

  24 = 27 - 3

  20 = 24 - 4

  15 = 20 - 5

  9 = 15 – 6

  Đáp án đúng là 9. 

 • 9. Điền số thích vào dấu ?
  IQ Test

  Quy luật cần tìm của dãy số trên: Các chữ số hàng đơn vị lặp lại theo chu kì 0, 2, 0, 2, 0, 2.

  => Số thích hợp điền vào dấu ? là 312

  Đáp án đúng là 312. 

   
 • 10. Điền số thích vào dấu ?
  IQ Test

  Quy luật cần tìm:

  121 = 11²

  144 = 12²

  169 = 13²

  196 = 14²

  225 = 15²

  Đáp án đúng là 225.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 2.608
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm IQ Xem thêm