Trắc nghiệm IQ số 10

Trắc nghiệm IQ hình ảnh có đáp án

Đề thi trắc nghiệm IQ kiểm tra khả năng tư duy logic có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra IQ mới nhất năm 2018 trên VnDoc.com. Mời bạn đọc thử sức với những câu hỏi "tưởng như" khó nhằn thử thách trí tuệ của bạn ngay thôi nào.

Một số bài trắc nghiệm IQ thú vị khác:

 • 1. Tìm hình không nằm trong quy luật?
  IQ test

  Giải thích:

  Hình I và hình VII là 1 cặp giống nhau.

  Hình II và hình V là 1 cặp giống nhau.

  Hình III và hình IV là 1 cặp giống nhau.

  Chỉ có hình VI là không giống hình nào còn lại.

  Đáp án đúng là hình VI.

 • 2. Tìm số thích hợp điền vào dấu ??
  IQ Test

  Giải thích:

  Quả bóng = 18 : 3 = 6

  Đồng hồ = 9 : 3 = 3

  Quạt x quạt - quạt = 6 => quạt = 3

  Đồng hồ x quả bóng - quạt = 3 x 6 - 3 = 15

  Đáp án đúng là 15.

 • 3. Tìm hình thích hợp điền vào dấu ?
  IQ Test

  Giải thích:

  Xét từ trái qua phải từ trên xuống dưới, số chấm đen tăng dần.

  Đáp án đúng là hình IV.

 • 4. Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
  IQ Test

  Giải thích:

  18 x 4 : 2 = 36

  15 x 6 : 2 = 45

  11 x 8 : 2 = 44

  Đáp án đúng là 44.

 • 5. Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
  IQ Test

  Giải thích:

  8 + 11 - 5 = 14

  14 + 10 - 5 = 19

  19 + 16 - 5 = 30

  30 + 21 - 5 = 46

  46 + 32 - 5 = 73

  Đáp án đúng là 73.

 • 6. Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
  IQ Test

  Giải thích:

  14 = 1² + 2² + 3²

  21 = 1² + 2² + 4²

  29 = 2² + 3² + 4²

  26 = 1² + 4² + 3²

  Đáp án đúng là 26.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 5.528
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm IQ Xem thêm