Trắc nghiệm IQ số 8

Trắc nghiệm tư duy logic có đáp án

Bài trắc nghiệm IQ Suy luận logic Toán học có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm kiểm tra chỉ số IQ mới nhất năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề trắc nghiệm IQ có giải thích gồm nhiều hỏi khác nhau giúp bạn đọc tăng khả năng tư duy logic đồng thời kiểm tra chỉ số thông minh của bản thân.

Một số bài trắc nghiệm IQ có đáp án khác:

 • 1. Điền số thích hợp vào dấu hỏi.
  Trắc nghiệm IQ

  Quy luật:

  Xét mỗi hình thoi ta thấy số ở dưới bằng số ở đỉnh trừ đi hai số hai bên.

  Ở hình đầu tiên ta có 10 - 3 - 1 = 6. Suy ra số ở dưới là 6.

  Tương tự ở hình cần tìm ta có 12 - 5 - 3 = 4. Suy ra số ở dưới hay chính là số cần điền vào dấu hỏi chấm là 4.

 • 2. Điền số thích hợp vào dấu hỏi.
  Trắc nghiệm IQ

  Quy luật:

  Xét mỗi hàng trong hình ta thấy số ở giữa bằng hiệu hai số bên trái cộng hiệu hai số bên phải. Lưu ý ở mỗi hiệu, ta lấy số lớn trừ số bé.

  Ví dụ ở hàng ngang thứ nhất, hiệu hai số bên trái là 4 - 1 = 3 và hiệu hai số bên phải là 11 - 3 = 8. Số ở giữa hay chính là tổng của hai hiệu trên là 8 + 3 = 11.

  Tương tự ở hàng ngang cuối cùng, ta có số ở giữa bằng (5 - 1) + (4 - 1) = 7.

 • 3. Điền số thích hợp vào dấu hỏi.
  Trắc nghiệm IQ

  Quy luật:

  Xét mỗi ngôi sao ta thấy số ở giữa bằng kết quả chênh lệch giữa tổng các số chẵn ở đỉnh sao và tổng các số lẻ ở đỉnh sao (lấy tổng lớn trừ tổng nhỏ).

  Ví dụ ở ngôi sao đầu tiên, tổng các số chẵn ở đỉnh là 4 + 6 + 2 = 12. Tổng các số lẻ là 1 + 3 = 4.

  Kết quả chênh lệch giữa hai tổng này được tìm bằng cách lấy tổng lớn trừ tổng nhỏ. Ta có 12 - 4 = 8. Suy ra số ở giữa ngôi sao là 8.

  Tương tự ở ngôi sao cuối cùng, tổng các số chẵn ở đỉnh là 10 + 2 = 12. Tổng các số lẻ là 5 + 5 + 7 = 17.

  Kết quả chênh lệch giữa hai tổng này là 17 - 12 = 5. Suy ra số cần điền vào dấu hỏi chấm là 5.

 • 4. Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.
  Trắc nghiệm IQ

  Quy luật:

  Coi mắt xích đầu tiên phía trên là mắt xích thứ nhất, ta thấy số trong các mắt xích ở vị trí lẻ giảm dần 2; 3; 4 và 5 đơn vị. Số trong các mắt xích ở vị trí chẵn tăng dần 2; 3; 4 và 5 đơn vị.

  Ta có:

  Số ở mắt xích thứ hai là 2. Mắt xích thứ tư là 2 + 2 = 4. Mắt xích thứ sáu là
  4 + 3 = 7. Mắt xích thứ tám là 7 + 4 = 11. Mắt xích thứ mười là 11 + 5 = 16.

  Vậy số cần điền vào dấu hỏi chấm là 16.

 • 5. Điền số thích hợp vào dấu hỏi.
  Trắc nghiệm IQ

  Quy luật:

  Hình khá rối mắt nhưng quy luật để tìm ra số còn thiếu lại rất đơn giản. Dễ dàng nhận thấy tổng các số trong mỗi hình vuông nhỏ đều bằng 22.

  Hình vuông thứ nhất: 2 + 4 + 9 + 7 = 22.

  Hình vuông thứ hai: 11 + 2 + 6 + 3 = 22.

  Hình vuông thứ ba: 5 + 5 + 6 + 6 = 22.

  Hình vuông cuối cùng: 1 + 4 + ? + 8 = 22. Suy ra số cần điền vào dấu hỏi chấm là 9.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 2.929
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm IQ Xem thêm