Trắc nghiệm IQ số 19

Trắc nghiệm IQ Toán học có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra chỉ số thông minh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Test IQ mới nhất năm 2019 trên VnDoc.com. Hãy thử sức ngay với 6 câu hỏi IQ bằng hình ảnh khiến bạn phải "vò đầu bứt tai" này cùng VnDoc.com ngay thôi nào! 

Một số bài trắc nghiệm IQ, trắc nghiệm EQ, Kpop Quiz thú vị khác:

 • 1. Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
  Test IQ

  Dòng thứ nhất: 1121 có số hàng chục là 2 chính là số đầu tiên của 25 và 1 + 1 + 2 + 1 = 5

  Dòng thứ hai: 1131 có số hàng chục là 3 chính là số đầu tiên của 36 và 1 + 1 + 3 + 1 = 6

  Dòng thứ ba: 1141 có số hàng chục là 4 chính là số đầu tiên của 47 và 1 + 1 + 4 + 1 = 7

  Dòng thứ tư: 1161 có số hàng chục là 6 chính là số đầu tiên của 69 và 1 + 1 + 6 + 1 = 9

  Vậy 1151 có số hàng chục là 5 và 1 + 1 + 5 + 1 = 8

  Suy ra số cần tìm là 58.

 • 2. Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
  Test IQ

  Hình thứ nhất: 4 + 4 + 2 = 10

  Hình thứ hai: 7 + 2 + 3 = 12

  Hình thứ ba: 2 + 8 + 5 = 15

  Hình thứ tư: 3 + 3 + 2 = 8
  Vậy đáp án đúng là: 3

 • 3. Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
  Test IQ

  4 + 5 + 4 + 5 = 18 ; 1 + 8 = 9 ; 9 x 9 = 81

  5 + 6 + 5 + 6 = 22 ; 2 + 2 = 4 ; 4 x 4 = 16

  6 + 7 + 6 + 7 = 26 ; 2 + 6 = 8 ; 8 x 8 = 64

  3 + 4 + 3 + 4 = 14 ; 1 + 4 = 5 ; 5 x 5 = 25

  Vậy đáp án đúng là: 25

 • 4. Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
  Test IQ

  Cỏ bốn lá + cỏ bốn lá + cỏ bốn lá = 15 => Cỏ bốn lá = 5

  Mặt trời + cỏ bốn lá = 25 => Mặt trời = 20

  Mặt trời + bọ rùa = 23 => Bọ rùa = 3

  Mặt trời + cỏ bốn lá + bọ rùa = 20 + 5 + 3 = 28

  Vậy đáp án đúng là: 28

 • 5. Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
  Test IQ

  Tổng các số theo hàng ngang hay cột dọc đều bằng 25.

  4 + 5 + 7 + 4 + 5 = 4 + 8 + 3 + 2 + 8 = 8 + 2 + 3 + 3 + ? = 5 + 6 + 1 + 4 + ? = 25

  => ? = 9

  Vậy đáp án đúng là: 9

 • 6. Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
  Test IQ

  Hình thứ nhất: Tổng các số bên ngoài cộng thêm 2 bằng 12

  Hình thứ hai: Tổng các số bên ngoài cộng thêm 4 bằng 18

  Hình thứ ba: Tổng các số bên ngoài cộng thêm 6 bằng 17

  Hình thứ tư: Tổng các số bên ngoài cộng thêm 8 bằng 29

  Vậy đáp án đúng là: 29

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 2.478
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm IQ Xem thêm