Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp số 10

Trắc nghiệm IQ có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra khả năng hiểu biết về Kiến thức chung có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm IQ kiến thức Văn hóa Xã hội mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề trắc nghiệm IQ miễn phí gồm 10 câu hỏi liên quan đến nhiều lĩnh vực Văn hóa Xã hội khác nhau như Địa Lý, Lịch Sử,...

Một số bài trắc nghiệm IQ thú vị khác:

 • 1. Mắt cận thị là mắt mà khi không điều tiết có tiêu điểm nằm ở đâu?
  Trắc nghiệm Kiến thức chung
 • 2. Augustin Louis Cauchy là nhà toán học nước nào?
  Trắc nghiệm Kiến thức chung
 • 3. Ở người có bao nhiêu cặp nhiễm sắc thể?
  Trắc nghiệm Kiến thức chung
 • 4. Ban ngày hay ban đêm trái đất quay quanh mặt trời nhanh hơn?
  Trắc nghiệm Kiến thức chung
 • 5. Ai là người đưa ra ba định luật di truyền ?
 • 6. Sóng điện từ có bước sóng từ 100m – 10m được gọi là sóng gì?
  Trắc nghiệm Kiến thức chung
 • 7. Huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh nào?
  Trắc nghiệm Kiến thức chung
 • 8. Cầu thủ nào đã đạt danh hiệu quả bóng vàng thế giới 2006?
  Trắc nghiệm Kiến thức chung
 • 9. Vị vua nào đã đặt quốc hiệu nước ta là Việt Nam như hiện nay?
 • 10. Tác phẩm "Bản án chế độ thực dân" của Hồ Chí Minh xuất bản lần đầu tiên ở đâu?
  Trắc nghiệm Kiến thức chung
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 2.988
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm IQ

  Xem thêm