Trắc nghiệm IQ số 5

Trắc nghiệm IQ vui có đáp án

Bài trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra chỉ số thông minh dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm IQ có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài trắc nghiệm IQ online miễn phí dưới đây gồm 6 câu hỏi liên quan đến Toán học tưởng "dễ" mà "hại não" giúp bạn đọc thách thức chỉ số IQ bản thân. Hãy cùng VnDoc thực hiện nhanh bài trắc nghiệm IQ vui dưới đây nào. 

Một số bài trắc nghiệm IQ miễn phí khác:

 • 1. Điền số thích hợp vào dấu hỏi.
  Trắc nghiệm IQ

  Gọi cá là x; bạch tuộc là y

  Ta được:

  x + 2y + 2 =14

  2x + y + 1 = 10

  => x = 2; y = 5

  => 5 – 2 x 2 = 1

  Vậy số cần điền là 1

 • 2. Điền số thích hợp vào dấu hỏi.
  Trắc nghiệm IQ

  Quy luật cần tìm của dãy số trên:

  398 = 964 (3x3 ghép với 8x8)

  118 = 164 (1x1 ghép với 8x8)

  356 = 936 (3x3 ghép với 6x6)

  => 423 = 169 (4x4 ghép với 3x3)

  Vậy số cần điền là 169

 • 3. Điền số thích hợp vào dấu hỏi.
  Trắc nghiệm IQ

  Quy luật cần tìm của dãy số trên:

  1 => 12

  7 => 78

  6 => 67

  => 176 = 127867

  Tương tự:

  4 => 45

  0 => 01

  2 => 23

  => 402 = 450123

  Vậy:

  5 => 56

  6 => 67

  2 => 23

  Đáp án cần tìm là: 562 = 566723

 • 4. Điền số thích hợp vào dấu hỏi.
  Trắc nghiệm IQ

  Gọi voi là x; kiến là y; ong là z

  Ta được:

  x + x + y = 25

  y + z + x = 18

  z + x – y = 8

  Giải phương trình ta được:

  Voi = 10

  Kiến = 5

  Ong = 3

  => 5 + 3 x 10 = 35

 • 5. Điền số thích hợp vào dấu hỏi.
  Trắc nghiệm IQ

  Quy luật cần tìm của dãy số trên là:

  2 + 3 = 2 x 3 - (3 - 2) = 5

  3 + 7 = 3 x 7 - (7 - 3) = 17

  4 + 5 = 4 x 5 - (5 - 4) = 19

  5 + 8 = 5 x 8 - (8 - 5) = 37

  6 + 7 = 6 x 7 - (7 - 6) = 41

  Vậy số cần tìm là 41

 • 6. Điền số thích hợp vào dấu hỏi.
  Trắc nghiệm IQ

  Quy luật cần tìm của dãy số trên là:

  2 + 3 = 25 ó (2 + 3) x 5 = 25

  4 + 5 = 45 ó (4 + 5) x 5 = 45

  0 + 8 = 40 ó (0 + 8) x 5 = 40

  => 1 + 6 ó (1 + 6) x 5 = 35

  Vậy số cần tìm là 35

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 6.639
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm IQ Xem thêm