Trắc nghiệm IQ số 20

Trắc nghiệm IQ hình ảnh

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến đo chỉ số thông minh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm IQ 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài test IQ gồm 6 câu hỏi trắc nghiệm hình ảnh khác nhau liên quan đến tư duy logic và toán học. Hãy cùng VnDoc.com thử xem IQ của bạn cao tới đâu ngay thôi nào!

Một số bài trắc nghiệm IQ, trắc nghiệm EQ, Kpop Quiz mới nhất khác:

Trắc nghiệm Tiếng Anh: Đoán tên màu sắc đặc biệt

Nhìn hình đoán tên couple Anime

Bạn thực sự yêu quý EXO?

 • Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
  Trắc nghiệm IQ

  (2 + 3) x 5 = 25

  (7 + 2) x 4 = 36

  (4 + 2) x 8 = 48

  (6 + 6) x 1 = 12

  Vậy đáp án đúng là A: 12

 • Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
  Trắc nghiệm IQ

  3 con bích = 27 => Con bích = 9

  Con bích + 2 con rô = 11 => Con rô = 1

  2 con rô + con cơ = 7 => Con cơ = 5

  Con bích + 2 con rô x con cơ = 9 + 2 x 5 = 19

  Vậy đáp án đúng là D: 19

 • Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
  Trắc nghiệm IQ

  1 + 1 = 2

  2 + 1 = 3

  3 + 2 = 5

  5 + 2 = 7

  7 + 3 = 10

  10 + 3 = 13

  13 + 4 = 17

  17 + 4 = 21

  Vậy đáp án đúng là: 21

 • Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
  Trắc nghiệm IQ

  Xoài = 4 => Cam = 2 xoài + 1 = 2 x 4 + 1 = 9

  Nho = Cam x xoài + 4 = 9 x 4 + 4 = 40

  Táo = 3 Cam + nho = 9 x 3 + 40 = 67

  Cà tím = Táo - nho = 67 - 40 = 27

  Vậy đáp án đúng là: 27

 • Tìm số thích hợp điền vào dấu ????
  Trắc nghiệm IQ

  3 x 5 = 15 và 3 x 6 = 18 => ta được số 1518

  5 x 5 = 25 và 5 x 6 = 30 => ta được số 2530

  5 x 6 = 30 và 5 x 7 = 35 => ta được số 3035

  5 x 5 = 25 và 5 x 3 = 15 => ta được số 2515

  9 x 4 = 36 và 9 x 7 = 63 => ta được số 3663

  Vậy đáp án đúng là C: 3663

 • Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
  Trắc nghiệm IQ

  Từ trên xuống dưới:

  6 + 7 = 13

  7 + 2 = 9

  13 + 9 = 22

  Từ dưới lên trên:

  13 + 4 = 17

  4 + 1 = 5

  17 + 5 = 22

  Vậy đáp án đúng là: 1

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 1.935
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm IQ Xem thêm