Trắc nghiệm Bài 5: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên

 Bài 5: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên

Trắc nghiệm Bài 5: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên sách Cánh Diều có đáp án chi tiết để các em học sinh so sánh đối chiếu cho bài làm của mình. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Tham khảo lời giải SGK, SBT sách Toán lớp 6 Cánh Diều:

 • Câu 1

  Chọn câu sai 47 được đọc là:

 • Câu 2

  Chọn câu đúng.

 • Câu 3.

   Viết số 81 dưới dạng lũy thừa. Chọn câu sai. 

 • Câu 4.

  Viết tích 10. 10. 100 dưới dạng lũy thừa cơ số 10, ta được: 

 • Câu 5.

   Viết 56 . 54 dưới dạng một lũy thừa ta được: 

 • Câu 6.

   Viết 139 : 134 dưới dạng một lũy thừa ta được: 

 • Câu 7

   Viết cấu tạo số 2022 dưới dạng tổng các lũy thừa của 10 là: 

 • Câu 8.

   Số tự nhiên được biểu diễn bởi 2 . 103 + 7 . 102 + 8 . 10 + 7 . 100 là: 

 • Câu 9.

   Tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định thì phân chia. Quá trình đó diễn ra như sau: Đầu tiên từ 1 nhân thành 2 nhân tách xa nhau. Sau đó chất tế bào được phân chia, xuất hiện một vách ngăn, nhăn đôi tế bào cũ thành 2 phần tế bào con. Các tế bào con tiếp tục lớn lên cho đến khi bằng tế bào mẹ. Các tế bào này lại tiếp tục phân chia thành 4, rồi thành 8, ... tế bào. Như vậy từ một tế bào mẹ thì: sau khi phân chia lần 1 được 2 tế bào con; lần 2 được 22 = 4 (tế bào con); lần 3 được 23 = 8 (tế bào con). Hãy tính số tế bào còn có được ở lần phân chia thứ 5. 

 • Câu 10.

  Không tính các lũy thừa, hãy so sánh A và B với A = 2711 và B = 818

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 861
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

Xem thêm