Trắc nghiệm Bài 12 Ước chung và ước chung lớn nhất

 Bài 12 Ước chung và ước chung lớn nhất

Trắc nghiệm Bài 12 Ước chung và ước chung lớn nhất để các em học sinh so sánh đối chiếu cho bài làm của mình. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp chương trình học sách Cánh Diều để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Tham khảo lời giải SGK, SBT sách Toán lớp 6 Cánh Diều:

 • Câu 1.

  ƯCLN của a và b là:

 • Câu 2.

  Điền từ thích hợp vào chỗ chấm.

  Nếu 19 là số lớn nhất sao cho a ⁝ 19 và b ⁝ 19 thì 19 là ………. của a và b.

 • Câu 3.

   Ước chung lớn nhất của 9 và 15 là:

 • Câu 4.

  Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng 480 ⋮ a và 600 ⋮ a

 • Câu 5.

  Tìm số tự nhiên x, biết rằng 126 ⋮ x, 210 ⋮ x và 15 < x < 30.

 • Câu 6.

   Trong hai số sau, hai số nào là hai số nguyên tố cùng nhau:

 • Câu 7.

   Cho a = 32 . 5 . 7 và b = 24 . 3 . 7. Tìm ƯCLN của a và b. 

 • Câu 8.

  Ngọc và Minh mỗi người mua một số hộp bút chì màu, trong mỗi hộp đều có từ hai bút trở lên và số bút ở các hộp đều bằng nhau. Tính ra Ngọc mua 20 bút, Minh mua 15 bút. Hỏi mỗi hôp bút chì màu có bao nhiêu chiếc? 

 • Câu 9.

  Một căn phòng hình chữ nhật dài 72 dm, rộng 56 dm. Người ta muốn lát kín căn phòng đó bằng gạch hình vuông mà không có viên gạch nào bị cắt xén. Hỏi viên gạch có độ dài lớn nhất là bao nhiêu? 

 • Câu 10.

  Hùng muốn cắt một tấm hình chữ nhật có kích thước 60cm và 96 cm thành các mảnh nhỏ hình vuông bằng nhau sao cho tấm bìa được cắt hết. Tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông (số đo của hình vuông nhỏ là một số tự nhiên với đơn vị là cen –ti – mét) 

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 118
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

Xem thêm