Trắc nghiệm bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Trắc nghiệm bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 có đáp án chi tiết để các em học sinh so sánh đối chiếu cho bài làm của mình. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp chương trình học sách Cánh Diều để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Tham khảo lời giải SGK, SBT sách Toán lớp 6 Cánh Diều:

 • Câu 1.

  Số chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 là

 • Câu 2.

  Chọn đáp án sai trong các đáp án sau:

 • Câu 3.

  Trong các số sau, số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5:

 • Câu 4.

  Từ ba trong bốn số 5, 6, 3, 0, hãy ghép thành số có ba chữ số khác nhau là số lớn nhất chia hết cho 2 và 5.

 • Câu 5.

  Tổng chia hết cho 5 là

 • Câu 6.

  Phép tính nào sau đây chia hết cho cả 2 và 5:

 • Câu 7.

  Chọn khẳng định đúng nhất: Tổng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 2000

 • Câu 8.

  Nếu x ⋮ 4 và y ⋮ 6 thì x+y chia hết cho

 • Câu 9.

  Ở tiết mục nhảy theo cặp của đội cổ vũ, số người của đội được xếp vừa hết. Khi biểu diễn theo nhóm, mỗi nhóm gồm 5 người, đội cổ vũ còn thừa ra 1 người. Đội cổ vũ đó có bao nhiêu người, biết rằng số người của đội khoảng từ 25 đến 30 người.

 • Câu 10.

  Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết số đó chia hết cho 2 và chia cho 5 thì dư 3.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 67
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

  Xem thêm