Trắc nghiệm Bài 11: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

 Bài 11 Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Trắc nghiệm Bài 11: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố để các em học sinh so sánh đối chiếu cho bài làm của mình. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp chương trình học sách Cánh Diều để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Tham khảo lời giải SGK, SBT sách Toán lớp 6 Cánh Diều:

 • Câu 1.

  Chọn câu đúng

 • Câu 2.

  Phân tích số 24 thành thừa số nguyên tố:

 • Câu 3.

  Phân tích số 145 ra thừa số nguyên tố.

 • Câu 4.

  Gọi A là tập các ước của 84. Vậy A sẽ là :

 • Câu 5.

  Cho biết kết quả phân tích ra thừa số nguyên tố nào sau đây là đúng.

 • Câu 6.

  Trong các số tự nhiên sau, số có ước nhiều nhất là:

 • Câu 7.

  Tìm 2 số tự nhiên có tích của 2 số đó bằng 50 sao cho tổng của 2 số tìm được là lớn nhất.

 • Câu 8.

  Số 360 khi phân tích được thành thừa số nguyên tố, hỏi tích đó có bao nhiêu thừa số là số nguyên tố?

 • Câu 9.

  Cho a = 22 . 7, hãy viết tập hợp Ư(a) tất cả các ước của a.

 • Câu 10

  Tìm số tự nhiên n biết 1 + 2 + 3 + ... + n = 465.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 139
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

Xem thêm