Trắc nghiệm Bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

Bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

Trắc nghiệm Bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết sách Cánh Diều có đáp án chi tiết để các em học sinh so sánh đối chiếu cho bài làm của mình. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Tham khảo lời giải SGK, SBT sách Toán lớp 6 Cánh Diều:

 • Câu 1.

   Chọn câu sai. Nếu a chia hết cho 4 và b chia hết cho 4 thì 

 • Câu 2.

   Trong các số sau, số nào là ước của 9

 • Câu 3.

  Số nào sau đây là một bội của 5?

 • Câu 4.

  Nếu m ⋮ 4 và n ⋮ 4 thì m + n chia hết cho

 • Câu 5.

   Viết tập hợp A tất cả các bội của 2 trong các số sau: 6; 12; 35; 134; 179; 278.

 • Câu 6.

  Có tổng M = 75 + 120 + x. Với giá trị nào của x dưới dây thì M ⁝ 3?

 • Câu 7.

  Viết tập hợp A các số tự nhiên n sao cho n + 5 là ước của 12

 • Câu 8.

  Chia một số tự nhiên cho 60 ta được số dư là 31. Nếu đem chia số đó cho 12 thì được thương là 17 và còn dư. Tìm số đó.

 • Câu 9.

   Tìm số tự nhiên x, biết x là bội của 10 và 70 < x < 90. 

 • Câu 10.

  Cho x, y ⋲ Z. Nếu (5x + 46y) ⋮ 16 thì x + 6y chia hết cho:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 218
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

Xem thêm