Trắc nghiệm Bài 13: Bội chung và bội chung nhỏ nhất

Bài 13: Bội chung và bội chung nhỏ nhất

Trắc nghiệm Bài 13: Bội chung và bội chung nhỏ nhất để các em học sinh so sánh đối chiếu cho bài làm của mình. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp chương trình học sách Cánh Diều để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Tham khảo lời giải SGK, SBT sách Toán lớp 6 Cánh Diều:

 • Câu 1.

  Điền từ thích hợp vào chỗ chấm.

  Bội chung của nhiều số là …. của bội chung nhỏ nhất của chúng.

 • Câu 2

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

 • Câu 3.

  Tìm BCNN của: 42, 70 và 180

 • Câu 4.

  Tìm tập hợp các bội chung của 15 và 18 nhỏ hơn 200

 • Câu 5.

   Viết tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội chung của 6 và 9 là:

 • Câu 6.

  Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng a ⋮ 126 và a ⋮ 198

 • Câu 7.

  Học sinh lớp 6A khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 6, hàng 8 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 40 đến 60. Số học sinh của lớp 6A là:

 • Câu 8.

  Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đề vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 500. Tính số sách

 • Câu 9

  Tìm số tự nhiên x biết rằng: x ⁝ 12; x ⁝ 28; x ⁝ 36 và 150 < x < 300.

 • Câu 10

  Cho hai số a và b có BCNN(a, b) = 900; ƯCLN(a, b) = 36. Có bao nhiêu cặp số (a, b) thỏa mãn?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 115
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

Xem thêm