Trắc nghiệm bài Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 6 bài 1

Để nắm vững kiến thức môn Toán lớp 6 Bài 1 chương 1 phần Số học, mời các em học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến bài Tập hợp, Phần tử của tập hợp, bao gồm 15 câu hỏi có đáp án giúp các em có thể so sánh sau khi làm xong.  Chúc các em học tốt.

Mời các bạn tải đề và đáp án tại Trắc nghiệm Toán lớp 6 bài 1

Trắc nghiệm bài Ghi số tự nhiên

Trắc nghiệm bài Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

 • Câu 1: Số liền trước số 11 là:
 • Câu 2: Tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 5 gồm bao nhiêu phần tử?
 • Câu 3: Tập hợp các phần tử trong câu " VNDOC" gồm bao nhiêu phần tử
 • Câu 4: Số liền sau số 77 là:
 • Câu 5: Số cần điền vào dấu "..." để được một chiều tăng dần hơn kém nhau 3 đơn vị là: 35,...,...
 • Câu 6: Tập hợp E các số tự nhiên lớn hơn 7 và nhỏ hơn 12 được biểu diễn như thế nào? Chọn một phương án đúng:
 • Câu 7: Cho hai tập hợp B={a;b}; P={b;x;y}. Chọn nhận xét sai
 • Câu 8: Cho tập hợp B = {17; 19; 20; 21; 23}. Chọn đáp án đúng
 • Câu 9: Tập hợp S các tháng của quý bốn trong năm là
 • Câu 10: Tập hợp các chữ cái có trong từ " VNDOC 123" là
 • Câu 11: Các viết tập hợp nào sau đây đúng?
 • Câu 12: Viết tập hợp A = {16; 17; 18; 19} dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng
 • Câu 13: Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4} và tập hợp B = {3; 4; 5}. Tập hợp C gồm các phần tử thuộc tập A nhương không thuộc tập hợp B là?
 • Câu 14: Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4} và tập hợp B = {3; 4; 5}. Tập hợp C gồm các phần tử thuộc tập A lẫn tập hợp B là?
 • Câu 15: Tập hợp A = {x|22 < x ≤ 27} dưới dạng liệt kê các phần tử là?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 1.300
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

Xem thêm