Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 17

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 6 có đáp án

Để ôn lại toàn bộ kiến thức Vật lý lớp 6 đã được học trong chương 1: Cơ học, mời các em học sinh luyện tập với bài tập Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 17 bao gồm 18 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm giúp các em học sinh lớp 6 tổng kết lại một cách đầy đủ và khái quát nhất những kiến thức trong chương 1 Vật lý lớp 6.

 • Câu 1: Một hòn đá được ném mạnh vào một gò đất. Lực mà hòn đá tác dụng vào gò đất
 • Câu 2: Lực nào dưới đây là lực đàn hồi?
 • Câu 3: Một bạn học sinh đá vào quả bóng. Có những hiện tượng gì xảy ra đối với quả bóng? Hãy chọn câu trả lời đúng.
 • Câu 4: Một vật có khối lượng 80g thì có trọng lượng bao nhiêu Niuton?
 • Câu 5: Khối lượng riêng của nhôm là bao nhiêu ?
 • Câu 6: Biết 10 lít cát có khối lượng 15kg. Tính thể tích của một tấn cát.
 • Câu 7: 1kg kem giặt VISO có thể tích 900cm3. Tính Khối lượng riếng của kem giặt
 • Câu 8: Cho một khối chì hình hộp chữ nhật có thể tích bằng cm3. Tính khối lượng riêng của chì? Biết rằng khối lượng của khối chì bằng 113g

  Hướng dẫn giải:
  m = 113g = 0,113kg

  V = 10cm3 = 0,00001m3

  Khối lượng riêng của chì là:

  D = m/V = 0,113 : 0,00001 =11300kg/m3

 • Câu 9: Một cái cột trụ bằng sắt có khối lượng riêng là 7800kg/m3. Tính trọng lượng riêng của sắt?

  D = 7800kg/m3

  Trọng lượng riêng của sắt là:

  d = 10D = 10 x 7800 = 78000N/m3

  Đáp số: 78000N/m3

 • Câu 10: Nếu treo quả cân 1kg vào một cái “cân lò xo”của cân có độ dài 10cm. Nếu treo quả cân 0,5kg thì lò xo có độ dài 6cm. Hỏi nếu treo quả cân 200g thì lò xo sẽ có độ dài bao nhiêu?

  Hướng dẫn giải:
  Cứ treo 0,5kg thì độ dài thêm của lò xo là 10-6=4cm

  Cứ treo 0,2kg thì độ dài thêm của lò xo là 1,6cm

  Chiều dài của lò xo lúc chưa treo vật là 1,6cm

  Vậy: 2 + 1,6 = 3,6cm

 • Câu 11: Hãy chọn câu đúng:

  ĐCNN của một thước đo độ dài là:

 • Câu 12: Khi đo độ dài, người ta thường làm như thế nào?
 • Câu 13: Người ta đã đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có ĐCNN 0,5cm3. Cách ghi kết quả nào sau đây là đúng?
 • Câu 14: Người ta dung một bình chia độ ghi tới cm3 chưa 50cm3 nước để đo thể tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá vào bình, mực nước trong bình là 81cm3. Thể tích của hòn đá là?
 • Câu 15: Nên dùng một cân nào dưới đây để kiểm tra lại khối lượng hàng hóa mẹ đi chợ hàng ngày?
 • Câu 16: Lực nào trong các lực dưới đây là lực kéo?
 • Câu 17: Trường hợp nào sau đây không có sự biến đổi chuyển động?
 • Câu 18: Để kéo một vật có khối lượng 18,5kg lên cao theo phương thẳng đứng, người tá phải dùng một lực có cường độ ít nhất bằng:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 645
Sắp xếp theo
  Vật Lý 6 Xem thêm