Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 11

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 6

Nhằm giúp các em học sinh củng cố thêm kiến thức được học trong bài 11 Vật lý lớp 6: Khối lượng riêng, trọng lượng riêng, mời các em luyện tập với bài tập Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 11 với các câu hỏi trắc nghiệm Lý được xây dựng bám sát theo chương trình học lớp 6, hỗ trợ quá học tập của các em đạt thành tích cao.

 • Câu 1:

  Một hộp sữa Ông thọ có khối lượng 397g và có thể tích 320cm3. Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/m3

 • Câu 2:

  Biết 10 lít cát có khối lượng 15 kg. Tính thể tích của 1 tấn cát.

 • Câu 3: Cho biết 1kg nước có thể tích 1 lít còn 1kg dầu hỏa có thể tích 5/4 lít. Phát biểu nào sau đây là đúng?
 • Câu 4:

  Người ta thường nói đồng nặng hơn nhôm. Câu giải thích nào sau đây là không đúng?

 • Câu 5: Khối lượng riêng của nhôm là bao nhiêu?
 • Câu 6:

  Muốn đo khối lượng riêng của các hòn bi thủy tinh, ta cần dùng những dụng cụ gì? Hãy chọn câu trả lời đúng.

 • Câu 7:

  Biết 10 lít cát có khối lượng 15kg. Tính trọng lượng của một đống cát 3 m3.

 • Câu 8:

  Mỗi hòn gạch “hai lỗ” có khối lượng 1,6kg. Hòn gạch có thể tích 1200cm3. Mỗi lỗ có thể tích 192cm3. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của gạch.

 • Câu 9:

  1kg kem giặt VISO có thể tích 900cm3. Tính khối lượng riêng của kem giặt VISO và so sánh với khối lượng riêng của nước.

 • Câu 10:

  Khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3. Vậy, 1kg sắt sẽ có thể tích vào khoảng

 • Câu 11:

  Khối lượng riêng của dầu ăn vào khoảng 800kg/m3. Do đó, 2 lít dầu ăn sẽ có trọng lượng khoảng

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
26 994
Sắp xếp theo
  Vật Lý 6 Xem thêm