Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 29

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 6 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh củng cố thêm kiến thức được học trong chương 2 bài 29 Sự sôi (tiếp theo), mời các em luyện tập với bài tập Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 29 với các câu hỏi trắc nghiệm Vật lý được xây dựng bám sát nội dung chương trình học lớp 6, giúp các em ôn tập hiệu quả.

 • Bài 1: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự phụ thuộc nhiệt độ sôi của chất lỏng vào độ cao so với mặt nước biển?
 • Bài 2: Nhiệt độ sôi
 • Bài 3: Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
 • Bài 4: Hãy chọn nhận xét đúng nhất về nhiệt độ sôi.

  Ở nhiệt độ sôi thì

 • Bài 5: Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng
 • Bài 6: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa…. vào các bọt khí vừa…… trên mặt thoáng.
 • Bài 7: Tại sao để đo nhiệt độ của hơi nước sôi, người ta phải dùng nhiệt kế thủy ngân?
 • Bài 8: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng khi nói về sự sôi?
 • Bài 9: Chọn phát biểu không đúng về nhiệt độ sôi?
 • Bài 9: Đổ vào ba bình có cùng diện tích đáy một lượng nước như nhau, đun ở điều kiện như nhau thì:
  Trắc nghiệm Vật lý 6
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 721
Sắp xếp theo
  Vật Lý 6 Xem thêm