Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 26

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 6 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh củng cố thêm kiến thức được học trong chương 2 bài 26 Sự bay hơi và sự ngưng tụ, mời các em luyện tập với bài tập Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 26 với các câu hỏi trắc nghiệm Vật lý được xây dựng bám sát nội dung chương trình học lớp 6, giúp các em ôn tập hiệu quả.

 • Bài 1: Về mùa đông ở các xứ lạnh ta thấy người đi thường thở ra “khói” là do:
 • Bài 2: Trong các trường hợp phơi quần áo sau đây, trường hợp nào quần áo lâu khô nhất?
 • Bài 3: Làm thí nghiệm như thế nào để chứng minh trong hơi thở của chúng ta có nhiều hơi nước?
 • Bài 4: Tốc độ bay hơi của nước trong một cốc hình trụ càng lớn khi:
 • Bài 5: Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải là sự bay hơi?
 • Bài 6: Chọn phát biểu đúng về định nghĩa của sự bay hơi?
 • Bài 7: Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?
 • Bài 8: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải là sự bay hơi?
 • Bài 9: Đặc điểm nào sau đây là của sự bay hơi?
 • Bài 10: Không được làm việc nào sau đây khi làm thí nghiệm kiểm tra xem tốc độ bay hơi của một chất lỏng có phụ thuộc vào nhiệt độ hay không?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 722
Sắp xếp theo
  Vật Lý 6 Xem thêm