Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 9

Trắc nghiệm môn Lịch sử đảng

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 9 để bạn đọc cùng tham khảo và làm tài liệu ôn tập. Bài viết được tổng hợp gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập thật tốt môn Lịch sử Đảng nhé. Mời các bạn cùng làm bài dưới đây.

Mời các bạn cùng tham khảo thêm các tài liệu về môn Lịch sử Đảng:

 • Câu 1.

  Những khó khăn, thách thức đối với Việt Nam sau cách mạng tháng Tám - 1945?

 • Câu 2.

  Những thuận lợi căn bản của đất nước sau cách mạng tháng Tám - 1945?

 • Câu 3.

  Kẻ thù chính của cách mạng Việt Nam ngay sau Cách mạng 8 - 1945?

 • Câu 4.

  Sau ngày tuyên bố độc lập Chính phủ lâm thời đã xác định các nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết:

 • Câu 5.

  Chỉ thị kháng chiến kiến quốc ra đời ngày, tháng, năm nào?

 • Câu 6.

  Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc của Trung ương Đảng ngày 25 - 11 - 1945, xác định nhiệm vụ nào là trung tâm, bao trùm nhất?

 • Câu 7.

  Chỉ thị kháng chiến, kiến quốc đã xác định khẩu hiệu cách mạng Việt Nam sau cách mạng tháng Tám - 1945?

 • Câu 8.

  Chủ trương và sách lược của Trung ương Đảng trong việc đối phó với các lực lượng đế quốc sau cách mạng tháng Tám - 1945?

 • Câu 9.

  Những thành tựu căn bản của cách mạng Việt Nam trong việc xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng sau 1945?

 • Câu 10.

  Phong trào mà Đảng đã vận động nhân dân chống nạn mù chữ diễn ra sau cách mạng tháng Tám - 1945?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 6.106
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm môn Lịch sử ĐCSVN

Xem thêm