Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 5

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Pháp luật đại cương, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 5 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 3

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 4

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 6

 • Câu 1.

  Ủy ban thường vụ quốc hội là cơ quan thuộc:

 • Câu 2.

  Cơ quan nào trong bộ máy nhà nước Việt Nam có quyền hành pháp?

 • Câu 3.

  Cơ quan nào trong bộ máy nhà nước Việt Nam có quyền tư pháp?

 • Câu 4.

  Bộ Công thương là cơ quan trực thuộc:

 • Câu 5.

  Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước Việt Nam là:

 • Câu 6.

  Ủy Ban nhân dân các cấp trong bộ máy nhà nước Việt Nam là:

 • Câu 7.

  Ủy ban nhân dân trong bộ máy nhà nước Việt Nam là cơ quan thuộc:

 • Câu 8.

  Quốc Hội khóa XII của nhà nước ta có nhiệm kỳ:

 • Câu 9.

  Chủ tịch nước Việt Nam hiện nay là người đứng đầu:

 • Câu 10.

  Trong bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay, Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt Nhà nước CHXHCN. Việt Nam về:

 • Câu 11.

  Nguyên nhân ra đời của nhà nước và pháp luật là:

 • Câu 12.

  Nhà nước có những biện pháp nào nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật?

 • Câu 13.

  Pháp luật xuất hiện là do:

 • Câu 14.

  Pháp luật có thuộc tính cơ bản là:

 • Câu 15.

  Pháp luật có mấy thuộc tính cơ bản?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
27 13.360
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm môn Pháp Luật Đại Cương Xem thêm