Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 22

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Pháp luật đại cương, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 22 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 19

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 20

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 21

 • Câu 1.

  Hoạt động nào sau đây thuộc chức năng của Toà án nhân dân?

 • Câu 2.

  Hoạt động nào sau đây thuộc thẩm quyền của quốc hội?

 • Câu 3.

  Hoạt động nào sau đây là hoạt động quản lý nhà nước?

 • Câu 4.

  Chủ thể nào sau đây không phải là cơ quan trong Bộ máy nhà nước?

 • Câu 5.

  Loại văn bản nào sau đây không phải là văn bản pháp luật?

 • Câu 6.

  Bộ máy nhà nước tư sản và Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa có điểm khác nhau như thế nào?

 • Câu 7.

  Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở Việt Nam là cơ quan nào?

 • Câu 8.

  Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất ở Việt Nam là cơ quan nào?

 • Câu 9.

  Cơ quan xét xử cao nhất ở Việt Nam là cơ quan nào?

 • Câu 10.

  Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân có quan hệ như thế nào?

 • Câu 11.

  Chủ thể nào sau đây là người đứng đầu cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất?

 • Câu 12.

  Chủ thể nào sau đây là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cao nhất?

 • Câu 13.

  Chủ thể nào sau đây là người đứng đầu cơ quan xét xử?

 • Câu 14.

  Chủ thể nào sau đây là người đứng đầu cơ quan thực hành quyền công tố?

 • Câu 15.

  Toà án nhân dân được tổ chức ở cấp nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 2.181
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm môn Pháp Luật Đại Cương Xem thêm