Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 9

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Pháp luật đại cương, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 9 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 6

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 7

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 8

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 10

 • Câu 1.

  Trong mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chúng ta thấy rằng:

 • Câu 2.

  Mối quan hệ giữa pháp luật với chính trị được thể hiện:

 • Câu 3.

  Pháp luật và đạo đức là hai hiện tượng:

 • Câu 4.

  Quy phạm nào sau đây là quy phạm xã hội:

 • Câu 5.

  Quy phạm nào sau đây là quy phạm pháp luật:

 • Câu 6.

  Luật giáo dục do cơ quan nào sau đây ban hành?

 • Câu 7.

  Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây?

 • Câu 8.

  Chọn đáp án đúng cho chỗ trống trong câu:......................là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội – cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành.

 • Câu 9.

  Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây:

 • Câu 10.

  Văn bản quy phạm pháp luật có mấy loại:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 7.757
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm môn Pháp Luật Đại Cương Xem thêm