Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 19

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Pháp luật đại cương, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 19 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 16

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 17

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 18

 • Câu 1.

  Hình thức chính thể cộng hoà có bao nhiêu dạng biểu hiện?

 • Câu 2.

  Hình thức cấu trúc nhà nước bao gồm những loại nào?

 • Câu 3.

  Như thế nào là nhà nước đơn nhất?

 • Câu 4.

  Như thế nào là nhà nước liên bang?

 • Câu 5.

  Bản chất giai cấp của nhà nước được hiểu như thế nào?

 • Câu 6.

  Bản chất xã hội của nhà nước được biểu hiện như thế nào?

 • Câu 7.

  Đặc điểm nào sau đây là dấu hiệu đặc trưng của nhà nước?

 • Câu 8.

  Đặc điểm nào sau đây không phải là dấu hiệu đặc trưng của nhà nước?

 • Câu 9.

  Chức năng của nhà nước được hiểu như thế nào?

 • Câu 10.

  Nhiệm vụ của nhà nước được hiểu như thế nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 2.395
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm môn Pháp Luật Đại Cương Xem thêm