Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 4

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Pháp luật đại cương, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 4 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 3

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 5

 • Câu 1.

  Cơ quan thường trực của Quốc hội nước ta là:

 • Câu 2.

  Việc tổ chức, thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta được thể hiện:

 • Câu 3.

  Bộ máy nhà nước nói chung thường có mấy hệ thống cơ quan:

 • Câu 4.

  Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có chủ quyền quốc gia khi nào?

 • Câu 5.

  Việc tổ chức, thực hiện quyền lực nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam theo nguyên tắc nào?

 • Câu 6.

  Bản chất Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được thể hiện:

 • Câu 7.

  Chức năng đối nội của Nhà nước Việt Nam được thể hiện:

 • Câu 8.

  Bộ máy Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam gồm có các loại cơ quan?

 • Câu 9.

  Trong bộ máy Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thì Quốc hội là:

 • Câu 10.

  Hình thức cấu trúc lãnh thổ của Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là:

 • Câu 11.

  Hình thức chính thể của Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là:

 • Câu 12.

  Chủ tịch nước ta có quyền:

 • Câu 13.

  Hội đồng nhân dân các cấp là:

 • Câu 14.

  Khi nghiên cứu về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước Việt Nam, thì khẳng định nào sau đây là sai?

 • Câu 15.

  Trong bộ máy nhà nước Việt Nam thì Ủy ban nhân dân các cấp là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
21 15.252
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm môn Pháp Luật Đại Cương Xem thêm