Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 13

Trắc nghiệm môn Lịch sử đảng

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 13 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 11

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 12

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 14

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1.

  Trong kháng chiến chống Pháp, Đảng đã chủ trương mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc với việc

 • Câu 2.

  Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Liên Việt được tổ chức vào thời gian nào?

 • Câu 3.

  Tháng 3 - 1951, Đại Hội thống nhất Việt Minh và Liên Việt thành

 • Câu 4.

  Việt Nam đã bắt đầu đặt quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, Liên Xô và một số nước khác vào thời điểm nào?

 • Câu 5.

  Để phá thế bao vây cô lập, phát triển lực lượng và giành thế chủ động, tháng 6 - 1950, lần đầu tiên TW Đảng đã chủ trương mở chiến dịch tiến công quy mô lớn. Đó là:

 • Câu 6.

  Ý nghĩa của chiến thắng Biên Giới Thu - Đông đối với cách mạng Việt Nam

 • Câu 7.

  Sau 16 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lần đầu tiên Đảng đã tuyên bố ra hoạt động công khai và tiến hành. Đó là Đại hội lần thứ mấy?

 • Câu 8.

  Thời gian và địa điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai

 • Câu 9.

  Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai, Đảng quyết định đổi tên thành

 • Câu 10.

  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai của Đảng Lao Động Việt Nam đã thông qua một văn kiện mang tính chất cương lĩnh. Đó là:

 • Câu 11.

  Chính cương Đảng Lao Động Việt Nam tháng 2 - 1951 đã nêu ra các tính chất của xã hội Việt Nam

 • Câu 12.

  Hai đối tượng của cách mạng Việt Nam được nêu ra tại Chính cương Đảng Lao Động Việt Nam?

 • Câu 13.

  Chính cương Đảng Lao Động Việt Nam đã nêu ra các nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam:

 • Câu 14.

  Lực lượng tạo nên động lực cho cách mạng Việt Nam được nêu ra trong Chính cương Đảng Lao Động Việt Nam?

 • Câu 15.

  Nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc được đảng Lao Động Việt Nam xác định tại Đại hội II

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 4.023
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm môn Lịch sử ĐCSVN

  Xem thêm