Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 12

Trắc nghiệm môn Lịch sử đảng

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 12 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 10

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 11

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 13

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1.

  Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” được phát hành khi nào?

 • Câu 2.

  Tác giả tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi là ai?

 • Câu 3.

  Đâu là nơi được coi là căn cứ địa cách mạng của cả nước trong kháng chiến chống Pháp?

 • Câu 4.

  Chiến thắng nào đã căn bản đánh bại âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp?

 • Câu 5.

  Khi bắt đầu tiến hành xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã thực hiện chiến lược:

 • Câu 6.

  Ngày 15 - 10 - 1947, để đối phó với cuộc tấn công của thực dân Pháp lên căn cứ địa Việt Bắc, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã đề ra

 • Câu 7.

  Một số thành quả tiêu biểu của chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947?

 • Câu 8.

  Sau chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947 những chuyển biến lớn của tình hình thế giới ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam?

 • Câu 9.

  Để thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27 - 3 - 1948, Ban Thường vụ TW Đảng ra chỉ thị

 • Câu 10.

  Chiến dịch nào còn có tên là chiến dịch Hoàng Hoa Thám?

 • Câu 11.

  Hội nghị văn hoá toàn quốc lần thứ hai diễn ra khi nào?

 • Câu 12.

  Đại hội văn hoá toàn quốc lần thứ hai xác định phương châm xây dựng nền văn hoá mới:

 • Câu 13.

  Đầu năm 1948, TW Đảng đã đề ra cách thức thực hiện cách mạng ruộng đất theo đường lối riêng biệt của cách mạng Việt Nam, đó là:

 • Câu 14.

  Ban Thường vụ TƯ Đảng đã ra chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc vào thời gian nào?

 • Câu 15.

  Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, khẩu hiệu “Tích cực cầm cự và chuẩn bị tổng phản công” được nêu ra khi nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 4.794
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm môn Lịch sử ĐCSVN

  Xem thêm