Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng phần 1

Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng

Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng phần 1 gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm GDQP có đáp án được VnDoc biên soạn và đăng tải, giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập và chuẩn bị cho bài thi môn GDQP và An ninh đạt kết quả tốt.

Bộ câu hỏi Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng gồm 300 câu hỏi trắc nghiệm GDQP có đáp án được VnDoc tổng hợp, các bạn có thể ôn luyện trực tiếp thông qua các bài trắc nghiệm trên VnDoc.com

 • Câu 1.

  Tìm câu trả lời đúng. Bản chất của chiến tranh là gì?

 • Câu 2.

  Hãy tìm câu đúng: Nguồn gốc của chiến tranh do nguyên nhân nào?

 • Câu 3.

  Tìm câu trả lời sai. Tính chất của các cuộc chiến tranh?

 • Câu 4.

  Chọn câu trả lời đúng. Bản chất giai cấp của quân đội?

 • Câu 5.

  Tìm câu trả lời đúng. Tác động quan trọng nhất của cách mạng khoa học và công nghệ đến quân sự trên lĩnh vực?

 • Câu 6.

  Chọn câu trả lời sai. Nguyên tắc xây dựng quân đội kiểu mới của V.I. Lênin?

 • Câu 7.

  Tìm câu trả lời sai: Nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh?

 • Câu 8.

  Tìm câu trả lời sai nhất: Chức năng của quân đội?

 • Câu 9.

  Hãy tìm câu trả lời sai. Nội dung học thuyết bảo vệ Tổ quốc XHCN?

 • Câu 10.

  Tìm câu trả lời sai nhất. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc XHCN?

 • Câu 11.

  Tìm câu trả lời sai. Quân đội nhân dân Việt Nam có các chức năng?

 • Câu 12.

  Chọn câu trả lời đúng nhất. Xu hướng xây dựng quân đội ta hiện nay là hiện đại hóa về các lĩnh vực?

 • Câu 13.

  Tìm câu trả lời đúng. Tiêu chí để phân biệt tính chất chính nghĩa và phi nghĩa của chiến tranh?

 • Câu 14.

  Hãy tìm câu trả lời đúng. Tiêu chí để nhận ra cuộc chiến tranh chính nghĩa là

 • Câu 15.

  Tìm câu trả lời đúng nhất. Tiêu chí để nhận ra cuộc chiến tranh phi nghĩa là?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
136 103.463
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm môn Giáo Dục Quốc Phòng Xem thêm