Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 10

Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 10 gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn được củng cố kiến thức môn học hiệu quả chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 8
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 9
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 11
 • Câu 1.

  Tìm câu trả lời sai nhất. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong diễn biến hoà bình?

 • Câu 2.

  Tìm câu trả lời sai. Phương hướng xây dựng quân đội trong chống diễn biến hòa bình?

 • Câu 3.

  Tìm câu đúng. Tính chất của động viên công nghiệp là gì?

 • Câu 4.

  Tìm câu đúng. Đặc điểm của động viên công nghiệp trong tình hình hiện nay là gì?

 • Câu 5.

  Tìm câu đúng. Tư duy mới của động viên công nghiệp hiện nay?

 • Câu 6.

  Tìm câu trả lời sai nhất. Tác động của khoa học công nghệ đối với bảo vệ Tổ quốc trên các lĩnh vực phi quân sự?

 • Câu 7.

  Tìm câu đúng. Thời điểm sử dụng lực lượng dự bị động viên ở lúc nào?

 • Câu 8.

  Tìm câu trả lời đúng. Thái độ của Đảng ta đối với phát triển khoa học công nghệ quân sự?

 • Câu 9.

  Tìm câu trả lời sai. Trách nhiệm xây dựng lực lượng dự bị động viên?

 • Câu 10.

  Tìm câu trả lời sai. Đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên?

 • Câu 11.

  Tìm câu trả lời sai nhất. Tổ chức lực lượng dự bị động viên phải tuân theo các nguyên tắc?

 • Câu 12.

  Tìm câu trả lời sai. Tác dụng của viêc thực hiện nghiêm túc đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng dự bị động viên?

 • Câu 13.

  Chọn câu đúng. Kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh là?

 • Câu 14.

  Tìm câu sai. Kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh phải?

 • Câu 15.

  Tìm câu trả lời đúng. Tiêu chí để phân biệt chiến tranh tự vệ và chiến tranh xâm lược?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
18 9.895
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm môn Giáo Dục Quốc Phòng Xem thêm