Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 5

Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng

Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 5 do VnDoc biên soạn và đăng tải nhằm hỗ trợ các bạn ôn luyện kiến thức môn GDQP và An ninh đã được học, làm quen cấu trúc bài thi trắc nghiệm.

Bộ Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng tại chuyên mục Đại học - Cao đẳng được VnDoc chia thành các bài phần khác nhau giúp các bạn dễ dàng ôn thi trực tuyến, đánh giá kiến thức của bản thân.

 • Câu 1.

  Tìm câu trả lời sai. Tác dụng của khu vực phòng thủ trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

 • Câu 2.

  Tìm câu trả lời đúng nhất. Nhiệm vụ cơ bản của khu vực phòng thủ là gì, nhiệm vụ nào là quan trọng nhất?

 • Câu 3.

  Tìm câu trả lời sai. Trình bày những nội dung xây dựng khu vực phòng thủ?

 • Câu 4.

  Tìm câu trả lời sai nhất. Khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) là gì?

 • Câu 5.

  Hãy tìm câu đúng. Cấu trúc bản chất chiến tranh theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin?

 • Câu 6.

  Hãy tìm câu trả lời đúng nhất. Quan điểm cơ bản nhất trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) là gì?

 • Câu 7.

  Tìm câu trả lời đúng. Vai trò của cơ quan quân sự tỉnh trong xây dựng khu vực phòng thủ?

 • Câu 8.

  Tìm câu trả lời đúng nhất. Ở những đơn vị hành chính nào khi xây dựng gọi là khu vực phòng thủ?

 • Câu 9.

  Tìm câu trả lời đúng. Khi vận hành, mối quan hệ của khu vực phòng thủ với các khu vực phòng thủ khác như thế nào?

 • Câu 10.

  Tìm câu trả lời đúng. ý nghĩa của việc xây dựng khu vực phòng thủ tình (thành phố)?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
16 13.444
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm môn Giáo Dục Quốc Phòng Xem thêm