Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 4

Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 4 gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn được củng cố kiến thức môn Giáo dục Quốc phòng hiệu quả hơn, chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

 • Câu 1.

  Tìm câu trả lời đúng. Khi đánh địch trên mặt trận kinh tế, dân quân, tự vệ do ai chỉ huy?

 • Câu 2.

  Hãy tìm câu trả lời đúng. Khi doanh nghiệp không đủ điều kiện xây dựng dân quân, tự vệ, giám đốc phải?

 • Câu 3.

  Tìm câu trả lời đúng. Khi chưa có tổ chức Đảng, doanh nghiệp được xây dựng tự vệ thì do ai chỉ huy?

 • Câu 4.

  Hãy tìm câu trả lời đúng nhất. Khi nhặt được vũ khí của địch vứt lại, dân quân, tự vệ phải?

 • Câu 5.

  Tìm câu trả lời sai. Những phẩm chất cần thiết của dân quân, tự vệ?

 • Câu 6.

  Tìm câu trả lời đúng. Những doanh nghiệp nào phải xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ?

 • Câu 7.

  Chọn câu trả lời sai. Nhiệm vụ của dân quân, tự vệ?

 • Câu 8.

  Tìm câu trả lời sai. Những người nào không phải tham gia dân quân, tự vệ?

 • Câu 9.

  Hãy tìm câu đúng. Đặc điểm của dân quân, tự vệ?

 • Câu 10.

  Tìm câu trả lời đúng. Vai trò của dân quân, tự vệ trong khu vực phòng thủ?

 • Câu 11.

  Tìm câu trả lời sai. Kinh phí cho dân quân, tự vệ khi được động viên?

 • Câu 12.

  Tìm câu trả lời sai nhất. Chế độ chính sách đối với dân quân, tự vệ?

 • Câu 13.

  Chọn câu trả lời đúng. Hình thức tác chiến của dân quân, tự vệ?

 • Câu 14.

  Tìm câu trả lời đúng. Khi nào, nơi nào cần thành lập dân quân, tự vệ luân phiên thường trực?

 • Câu 15.

  Tìm câu trả lời đúng. Những cơ sở thực tiễn của việc xây dựng khu vực phòng thủ?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
19 13.445
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm môn Giáo Dục Quốc Phòng Xem thêm