Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 16

Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 16 gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn được củng cố kiến thức môn học hiệu quả chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 14
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 15
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 17
 • Câu 1.

  Hãy tìm câu đúng. Bản chất của chiến tranh nhân dân là gì?

 • Câu 2.

  Tìm câu trả lời sai. Tính chất của chiến tranh nhân dân Việt Nam?

 • Câu 3.

  Chọn câu đúng. Đặc điểm của chiến tranh nhân dân Việt Nam?

 • Câu 4.

  Hãy tìm câu trả lời sai. Quan điểm về chiến tranh nhân dân của Đảng ta?

 • Câu 5.

  Tìm câu trả lời sai. Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân gồm?

 • Câu 6.

  Tìm câu trả lời sai nhất. Để bảo vệ Tổ quốc trên lĩnh vực kinh tế trong chiến tranh nhân dân cần?

 • Câu 7.

  Tìm câu trả lời đúng. Vì sao phải tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc?

 • Câu 8.

  Chọn câu đúng nhất. Chiến tranh nhân dân nhằm chống lại hành động xâm lược, phá hoại trên các mặt?

 • Câu 9.

  Tìm câu trả lời đúng. Lực lượng nòng cốt của chiến tranh nhân dân là?

 • Câu 10.

  Chọn câu đúng nhất. Mục đích cao nhất của việc kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh?

 • Câu 11.

  Hãy tìm câu trả lời đúng nhất. Cơ sở lí luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về sự kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh?

 • Câu 12.

  Tìm câu trả lời đúng. Vì sao phải kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh?

 • Câu 13.

  Chọn câu đúng. Vì sao phải kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh?

 • Câu 14.

  Tìm câu trả lời sai. Những quan điểm cơ bản của Đảng trong kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh hiện nay?

 • Câu 15.

  Tìm câu trả lời đúng. Những biện pháp cơ bản trong kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh hiện nay?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 1.241
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm môn Giáo Dục Quốc Phòng Xem thêm