Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 11

Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 11 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn được củng cố kiến thức môn học hiệu quả chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 9
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 10
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 12
 • Câu 1.

  Tìm câu trả lời đúng. Tiêu chí để nhận dạng tính chất cách mạng hay phản động của chiến tranh?

 • Câu 2.

  Tìm các câu trả lời đúng. Loài người đã tiến hành các hình thức chiến tranh nào?

 • Câu 3.

  Tìm câu trả lời đúng. Điều gì phải lưu ý trong cách huy động các nguồn lực của chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay?

 • Câu 4.

  Tìm câu đúng. Thực chất của động viên công nghiệp là gì?

 • Câu 5.

  Tìm câu đúng. Phạm vi của động viên công nghiệp là gì?

 • Câu 6.

  Lực lượng chủ lực để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay là những lực lượng nào?

 • Câu 7.

  Sự khác biệt nổi bật của chiến tranh nhân dân trong tình hình hiện nay so với trước kia là gì?

 • Câu 8.

  Nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong quá trình bắt đầu gia nhập WTO là gì?

 • Câu 9.

  Ý nghĩa của việc tăng cường nhận thức của sinh viên các trường đại học và cao đẳng về vai trò, nội dung của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong tình hình hiện nay?

 • Câu 10.

  Lực lượng nòng cốt trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trên mặt trận kinh tế hiện nay là lực lượng nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 4.322
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm môn Giáo Dục Quốc Phòng Xem thêm