Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 19

Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 19 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn được củng cố kiến thức môn học hiệu quả chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 17
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 18
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 20
 • Câu 1.

  Tìm câu trả lời sai. Trong 2 cuộc kháng chiến, nhân dân ta đã kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh như thế nào?

 • Câu 2.

  Tìm câu trả lời sai. Nội dung kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh trong giai đoạn mới?

 • Câu 3.

  Tìm câu trả lời đúng. Chiến tranh nhân dân có thể chống lại các loại hình chiến tranh nào?

 • Câu 4.

  Tìm câu trả lời sai. Thế trận chiến tranh nhân dân phụ thuộc vào?

 • Câu 5.

  Tìm câu trả lời sai. Biểu hiện mới của chiến tranh nhân dân trong giai đoạn hiện nay?

 • Câu 6.

  Tìm câu trả lời đúng. Ai là người chỉ huy chiến tranh nhân dân ở các khu vực phòng thủ?

 • Câu 7.

  Chọn câu trả lời đúng. Nét mới của chiến tranh nhân dân hiện nay?

 • Câu 8.

  Tìm câu trả lời đúng nhất. Lực lượng nòng cốt trong chiến tranh nhân dân hiện nay?

 • Câu 9.

  Tìm câu trả lời đúng nhất. Các biện pháp để tổ chức tốt cuộc chiến tranh nhân dân hiện nay?

 • Câu 10.

  Tìm câu trả lời sai. Sức mạnh của chiến tranh nhân dân phụ thuộc vào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 845
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm môn Giáo Dục Quốc Phòng Xem thêm